Pálffy Endre

Teljes szövegű keresés

Pálffy Endre (Maroshévíz, 1908. márc. 12.Bp., 1975. nov. 16.): irodalomtörténész, c. egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora (1976). Tanulmányait a kolozsvári egy.-en és a Sorbonne-on végezte. 1931-ben kapott román–francia szakos tanári oklevelet a kolozsvári egy.-en. 1931-től Nagyenyeden tanár a Bethlen-kollégiumban. 1937–40-ben N. Iorga professzor meghívására egyetlen magyar előadója volt a Vălenii de Munte-i szabadegy.-nek. 1941-1945 között Naszódon a román líceum és kollégium tanára, majd igazgatója. 1945-től Bp.-en a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban (VKM) előadó, majd főosztályvezető, részt vett az általános iskola, a dolgozók iskolája létrehozásában, a középiskolák államosításában. 1949–1955 között a Bp.-i Pedagógiai Főiskola román tanszékének tanára. Több jegyzetet, tankönyvet írt; irodalomtörténeti tankönyveket szerk. a mo.-i román középfokú oktatás számára. 1955-től a bp.-i ELTE román tanszékének docense, c. egy.-i tanár (posztumusz, (1976). 5 évig a Foaia Noastră c. román nyelvű hetilap főszerk.-je. Irodalomtörténeti munkássága a román irodalommal, a magyar–román művelődési és az orosz–román irodalmi kapcsolatokra terjedt ki, s e tárgykörökből számos tanulmányt publikált szakfolyóiratokban. A román irodalom története c. könyve magyar viszonylatban az első ilyen természetű összefoglaló munka. – F. m. Magyar nyelvtan és olvasókönyv a román tannyelvű gimnáziumok 1., valamint a polgári iskolák felső osztályai számára (Kelemen Bélával, Bp., 1941); Istoria literaturii române pentru clasa a 3-a medie. Manual provizoriu (Domokos Sámuellel, Bp., 1953); Istoria literaturii române pentru clasa a 2-a scolilor medii (Domokos Sámuellel, Bp., 1955); A román irodalom a 20. században (Bp., 1957); A román irodalom története (Bp., 1957); Román társalgási könyv (Bp., 1960); A román irodalom története (Függelék: Kozocsa Sándor-Radó György: A román irodalom Magyarországon, Bibliográfia; Bp., 1961); George Coşbuc élete és költészete (Bp., 1973). – Irod. Sziklay László: P. E. A román irodalom története (Világirod. Figyelő, 1962. 4. sz.); Mészáros György: Istoria literaturii române (Foaia Noastră, 1962. V. 1.); Gáldi László: P. E. A román irodalom története (Filológiai Közlöny, 1963); Beke György: P. E. (A Hét, 1975. dec. 26.); Vita Zsigmond: P. E. halálára (Utunk, 1976. jan. 16.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT