Pálfalvay János

Teljes szövegű keresés

Pálfalvay János (Pálfalva, ?Szepes, 1663. ápr. 23.): r. k. püspök. Teológiai tanulmányokat folytatott Csíksomlyón és Nagyszombatban, bölcseletit a bécsi Pazmaneumban. Csakhamar mint teológus, kanonista és hitvitázó lett ismeretessé. 1632-től nagyszombati kanonok. 1636-ban gömöri főesperes és 1638-ban váradelőhegyi c. prépost. 1643-ban egri nagyprépost. 1648-ban tapolcai apát. 1654-ben szepesi prépost és erdélyi választott püspök. Székvárosával együtt teljes egyházmegyéje is török kézre jutott, nem sokkal ezután (1661) emiatt Szepesvárába menekült. Az 1655-i ogy.-idején a Habsburg-ház örökösödésének elismerését javasolta; erre készült válaszul az egy ideig Zrínyinek tulajdonított Siralmas Panasz c. munka. – R m. Modus reparandi Hungariae (Kiadta Kanyaró Ferenc, Tört. Tár, 1890). – Irod. Baranyai Béla: Tanulmányok és közlemények a magyar jog-, alkotmány- és köz-történet köréből (2. Karcag, 1927, közli P. discursusát is); Bunyitay Vince-Málnási Ödön: A váradi püspökök a számfizetés s az újraalapítás korában (1566 ­ 1780) (Debrecen, 1935).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT