Pakots György

Teljes szövegű keresés

Pakots György (Bp., 1903. máj. 10.Bp., 1976. máj. 1.): újságíró. ~ József újságíró fia. Gimnáziumi érettségi után a M.–Olasz Banknál volt tisztviselő. A bp.-i tudományegy. jogi karán két alapvizsgát tett (1924), közben joggyakornokoskodott, majd 1927-ben újságírói pályára lépett. A Reggel c. hetilap munkatársa; tárcákat, cikkeket, novellákat írt. 1929-től az Est-lapoknál a politikai, később a fővárosi rovatnál dolgozott. 1937-től mindhárom Est-lap városi rovatvezetője lett. Közben tördelő-szerkesztő volt a Hétfő reggel és az Új Főváros lapoknál és fővárosi rovat vezetője a Magyarország c. lapnál. 1944-ben bekapcsolódott a Szent-Györgyi Albert vezette ellenállási csoportba, ezért az Est-lapoknál betöltött belső munkatársi beosztásából távozni kényszerült. 1945-től a megszűnéséig, 1949-ig a Világ c. lap főmunkatársa volt. 1950 és 1956 között tisztviselő volt a faiparban. 1956. dec.-től 1967-ig, nyugdíjazásáig az Esti Hírlap munkatársa. Az 1945 utáni években jelentős közéleti tevékenységet folytatott. 1945–1950 között a M. Radikális Párt tagjaként részt vett a bp.-i Ideiglenes Törvényhatósági Bizottság munkájában. A Magyar Újságírók Orsz. Szövetsége (MUOSZ) megalakulásakor annak első főtitkára, majd három évig a Hírlapírók Nyugdíjintézetének ügyvezető főtitkára volt. – F. m. Az árvízi hajós (Wesselényi Miklós. A nagy pesti árvíz regényes története, Bp., 1938); Jön az árvíz… (r., Bp., 1943). – Irod. Elhunyt P. Gy. (Népszava, 1976. máj. 4.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT