Pachinger Alajos

Teljes szövegű keresés

Pachinger Alajos (Steffoltobányatelep, 1846. jún. 5. – Temesvár, 1913. szept. 11.): piarista tanár, zoológus, gyorsíró. 1881-ben mint piarista szerzett tanári oklevelet természetrajz-vegytanból, 1883-ban bölcsészdoktorit Kolozsvárott és ugyanakkor egy.-i magántanári képesítést nyert. 1871-ben megszerezte az akkor még ritka gyorsírói tanítói oklevelet. Különböző rendi gimn.-okban (Podolin, Nagykanizsa, Vác, Selmecbánya) működött mint tanár, ill. igazgató. Állattani irodalmunkat saját kutatáson és boncoláson alapuló megfigyelések leírásával gyarapította. – F. m. Az állati psychologia fejlődése és az állatok kedélyállapotai (A váci kegyesrendi nagygimn. Ért. Vác, 1877); Distoma Cygnoides bonctana (Kolozsvár, 1883); Eredeti adatok az Acanthocephalák természetrajzához (A kolozsvári Orv.-Term. tud. i Ért. Kolozsvár, 1884); Néhány adat a Sporozoák természetrajzához (A kolozsvári Orv.-Term. tud.-i Ért. Kolozsvár, 1886); Negyedik közlemény békáink parazitáihoz, s Újabb adatok a Termatodák bonc- és élettanához (A kolozsvári Orv.-Term. tud.-i Ért. Kolozsvár, 1888 és 1890); Taenia nana, Sieboldt (Term. tud.-i Füz. 1890). – Irod. Takáts Sándor: A budapesti piarista kollégium története (Bp., 1895); Karl János: P. A. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században (szerk.: Balanyi György Bp., 1942).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT