Gyulai Ágost

Teljes szövegű keresés

Gyulai Ágost (Pest, 1868. febr. 14.Bp., 1957. szept. 14.): irodalomtörténész, pedagógiai író. A bp.-i egy. bölcsészeti karán középisk. tanári oklevelet, 1892-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Ezután gimn., 1902-től polgári isk. tanítóképző intézeti tanár Bp.-en. 1918-ban a debreceni egy.-en magántanári képesítést nyert, 1920-tól 1928-ig a bp.-i áll. polgári isk. tanárképző ig.-ja, a Testnevelési Főisk. első ig.-ja, majd mint főig. a közoktatásügyi min.-ban teljesített szolgálatot. 1933-ban nyugdíjba vonult, s akkor tevékenyen bekapcsolódott a gyorsírási mozgalmakba. 1904-től 1945-ig a Magyar Pedagógiai Társ. titkára. Mint pedagógus és tankönyvíró egyaránt a Horthy-korszak ideológiáját képviselte.- F. m. A magyar Shakespeare-irodalomról (Bp., 1902); Madách Imre életéből (Bp., 1903); Zrínyi, a költő (Bp., 1906); Shakespeare Magyarországon (Bp., 1908); A háború és az irodalom (Bp., 1915); A magyar háborús költészetről (Bp., 1916); A jó tankönyv (Bp., 1917); Arany János népdalgyűjteménye (Kodály Zoltánnal, Bp., 1952); Visszaemlékezés pedagógus pályámra (Köznevelés, 1957. 16. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT