Gerézdi Rabán, Gerézdi János

Teljes szövegű keresés

Gerézdi Rabán, Gerézdi János (Kaposvár, 1914. szept. 26.Bp., 1968. jan. 8.): irodalomtörténész, könyvtáros, az irodalomtudományok kandidátusa (1963). 15 éves korától bencés papnövendék volt, itt kapta a Rabán keresztnevet, amelyet haláláig írói név gyanánt használt. A veszprémi Hittudományi Főisk.-n és a pannonhalmi Szent Gellért Főisk.-n végzett tanulmányai (1937–40) után kilépett a rendből és beiratkozott a bp.-i egy. bölcsészeti karára. Tanári és doktori oklevelének megszerzése után a kispesti gimn.-ban tanított. 1945-től az OSZK-ban, 1948-tól 1954-ig az Egyetemi Könyvtárban dolgozott mint a kézirattár vezetője. 1945–51-ben a bp.-i egy. bölcsészkarán irodalomtörténeti proszemináriumot vezetett és a könyvtárszakon az ősnyomtatványokról adott elő. 1956-tól az MTA Irodalomtörténeti Intézetében osztályvezető. Kutatási témája a középkori és a humanista m. irodalomtörténet. Tudományos munkássága 1938-ban kezdődött a Szent István zsolozsmájának himnuszai c. fordítással (Pannonhalmi Szemle), 1939–41-ben szépirodalmi és tudományos művekről írt kritikái jelentek meg a Pannonhalmi Szemlében. Sokat foglalkozott Erasmusszal és a hazai, külföldi tudósok viszonyával. Kiadta Janus Pannonius válogatott verseit (tanulmánnyal, Bp., 1953). Hasonmás kiadásban jelentette meg Székely Istvánnak Krónika ez világnak jeles dolgairól c. művét (Bp., 1960). Utolsó éveiben Balassi Bálinttal foglalkozott, de a tervezett monográfiából csak az életrajzi vázlatot tudta közreadni (Kritika, 1968. 7. sz.). Öngyilkos lett. – F. m. Egy magyar humanista: Váradi Péter (Magyarságtudomány, 1942); Az erasmista Komjáti Benedek (Regnum, 1944–46); Aldus Manutius magyar barátai (Magy. Könyvszle, 1945); Erasmus és az erdélyi unitáriusok (Irod. tört., 1947); A magyar világi líra kezdetei (Bp., 1962); Janus Pannoniustól Balassi Bálintig (Bp., 1968, a függelékben: G. R. tudományos munkássága. Bibliográfia). – Irod. Bán Imre: G. R. (Irod. tört. Közl., 1968); Tarnai Andor: G. R. (Magy. Könyvszle, 1968); Lukácsy Sándor: G. R. halálára (Élet és Irod., 1968. 2. sz.); Varjas Béla: G. R. (Kritika, 1968. 2. sz.); Szuromi Lajos: G. R.: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig (Kortárs, 1969. 10. sz.); Holl Béla: G. R. (Magy. Könyvszle, 1970. 1-2. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT