Gerecs Árpád

Teljes szövegű keresés

Gerecs Árpád (Zsámbék, 1903. júl. 18.Bp., 1982. jan. 27.): vegyészmérnök, szerveskémikus, egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1950), az MTA tagja (l. 1951, r. 1958). A bp.-i műegy.-en szerzett 1927-ben vegyészmérnöki diplomát. 1938-ig a Műegy. Szerves Kémiai Intézetében tanársegéd. Megszerezte a műszaki doktori címet és a magántanári képesítést (1941). 1939-től 1950-ig a Chinoin Gyógyszergyárban dolgozott mérnökkutatóként, majd műszaki ig.-ként. 1950-től egyidejűleg töltötte be előbb a Szerves Vegyipari Kutatóintézet, majd a Gyógyszeripari Kutató Intézet ig.-i tisztét. 1950-54-ben a szegedi József Attila Tudományegy.-en (JATE) az alkalmazott Kémiai Tanszék egy.-i tanára volt. 1955-től 1973-ig az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE), Kémiai Technológiai Tanszékét vezette. Úttörője volt a kémiai technológia oktatásának. Mint tudós a Zemplén-iskola kiemelkedő tagjaként alapvető szerepet játszott számos fontos szénhidrát-kémiai probléma megoldásában. Kritikai szelleme mutatkozott meg a Pictet-Vogeí-féle cukorszintézis sztereoszelektivitásának felfedezésében. A m. gyógyszergyártás sikeréhez járultak hozzá az ő vezetésével vagy közreműködésével kidolgozott eljárások (B1-vitamin, Ultraseptyl, Penicillin stb.). – F. m. Gyógyszerkémia és gyógyszeripar (Bp., 1942); Adatok a Fries-reakcióhoz (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közl., 1953); Bevezetés a kémiai technológiába (egy.-i tankönyv, munkatárs: Zsadon Béla, Bp., 1968, 1974, 1983). – Irod. Beck Mihály: G. Á. 1903-1982 (Magy. Tud., 1982. 5. sz.); Zsadon Béla: Emlékezés G. Á.-ra (Kémiai Közl., 1985. 1. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT