Geréb József

Teljes szövegű keresés

Geréb József (Szabadka, 1861. máj. 1.Bp., 1933): klasszika filológus, pedagógus. 1878–82 között a bp.-i egy. bölcsészeti karán tanult, 1885-ben állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányutat tett. 1885-től losonci gimn. tanát. 1896-tól a bp.-i gyakorló gimn., 1920-tól a bp.-i izr. leánygimn. latintanára. Antik írók (Arisztotelész, Hérodotosz) műveiből fordított m.-ra, számos művelődéstörténeti és irodalmi cikket írt. – F. m. Herodotos vallási és ethikai elvei (Bp., 1883); Aristoteles poétikája (Bp., 1891); A rómaiak története (Bp., 1899); Classicus világ és modern műveltség (Bp., 1919); A görög szellem Európa kultúrájában (Bp., 1921).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT