Esterházy Miklós, gróf

Teljes szövegű keresés

Esterházy Miklós, gróf (Galánta, 1582. ápr. 8.Nagyhöflány, 1645. szept. 11.): nagybirtokos főúr; nádor, a család vagyonának és hatalmának megalapozója: Csallóközi prot. vallású köznemesi család sarja, de már fiatalon áttért a kat. vallásra. 1612-ben feleségül vette Mágócsy Ferenc dúsgazdag özvegyét, Dersffy Orsolyát, s ezzel a Mágócsy-vagyon birtokosává lett. Mint a Habsburgok híve, vagyonát még királyi adományokkal is növelte, s egyre fontosabb méltóságokat szerzett. 1613-ban bárói rangot kapott, 1617-ben Bereg, 1618-ban Zólyom vm. főispánja, aranysarkantyús vitéz. 1625-ben a soproni ogy. nádorrá választotta; 1626-ban II. Ferdinánd grófi rangra emelte és Fraknó várát adta neki. Mint nádor a Habsburg abszolutizmussal szemben védte a rendi jogokat; de támogatta az udvar ellenreformációs. törekvéseit; része volt az 1622. évi nikolsburgi és az 1645. évi linzi béke megkötésében. Engesztelhetetlenül szemben állt az erdélyi fejedelmek függetlenségi törekvéseivel, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György felkelései ellen fegyverrel is harcolt. Szemben állt a jobbágyi törekvésekkel is s élesen ellenezte a terheiken való könnyítést; számukra a hajdúkiváltság adományozását. – M. E. M. levelei (Kiadta Toldy Ferenc, Pest, 1851); E. M. munkái (Kiadta Toldy Ferenc; Pest, 1852); E. M. nádorlevelei (Kiadta Ráth Károly, Tört. Tár, VIII.); Gr. E. M. Magyarország nádora (I–III. oklevélkiad. Pest, 1863. 70); – E. M. nádor iratai (I–II. Szerk. Hajnal István-Fekete Lajos Bp., 1930–1932). Irod. Márki Sándor: E. M: nádor (Pozsony Bp., 1884); Hajnal István: E. M. lemondása (Bp., 1929); Csapodi Csaba: E. M. (Bp., 1942.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT