Tertullusz

Teljes szövegű keresés

Tertullusz Törvénytudó, ügyvéd, akit a zsidók felfogadtak, hogy Pállal szemben az ügyüket képviselje Félíx helytartó előtt, amikor Anániás vezetésével hozzá mentek (ApCsel 24,1). Nem világos, hogy Tertullusz római, görög vagy zsidó volt. Amikor a vádbeszédben a »mi törvényünk«-ről beszél és hogy Liziász kivette Pált a »kezünk közül« (6-7. v.), ezek a kifejezések szólnak a zsidó volta mellett. Mások azonban a latin nevéből azt következtetik, hogy hivatásos római ügyvéd volt, aki - a korabeli szokások szerint - felajánlotta a szolgálatait a provinciák hivatalainak, ahol a nem-rómaiak nem sokat értettek a római joghoz - amely szerint a törvénykezés folyt. Eszerint latinul is beszélt, jóllehet a római bíróságokon meg volt engedve a g. nyelv használata is.
Beszédét hízelgéssel kezdi, de a vádak, amiket mond, egy római helytartó szemében súlyosak: »ez az ember valóságos pestis, lázadást szít... a názáreti irányzat feje« (5-6. v.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT