Tartomány

Teljes szövegű keresés

Tartomány H. mödúnáh, g. eparkheia.
Egy adott ország közigazgatásilag és politikailag egységes területe, amely viszonylagos autonómiával rendelkezik. Izráel is fel volt osztva tartományokra, amelyek egységesen állítottak ki - a maguk zászlaja alatt - katonaságot, ha hadba kellett vonulni (1Kir 20,14-19). Tartományok felállítására különösen a nagy világbirodalmakban volt szükség, hogy az ország irányítása egyszerűbb legyen. Amikor az Újasszír Birodalom (vö. ASSZÍRIA) meghódította Izráelt, akkor egyúttal bekebelezte a tartományi rendszerébe. Ezt a tartományi beosztást a későbbi világhatalmak, BABILONIA, PERZSIA is átvették, esetleg olykor változtattak rajta valamit. Az Újbabiloni Birodalom miután meghódította Júdát, nem tette önálló PROVINCIÁvá, hanem a szomszéd tartományhoz, SAMÁRIÁhoz csatolta. I. DÁRIUS, perzsa uralkodó viszont Palesztinát és Szíriát egy tartománnyá vonta össze, ez lett a Folyamon túli tartomány (Ezsd 5,3; 6,6; 7,21; vö. SATRAPA). I. ARTAXERXÉSZ alatt viszont Júda önálló provinciává lett, és Nehémiás volt a HELYTARTÓ. Amikor POMPEIUS Kr. e. 63-ban meghódította Palesztinát, attól kezdve római provinciává vált.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT