Tanul

Teljes szövegű keresés

Tanul H. lámad, g. manthanó. Jelentése: valamit »elsajátítani, megszokni, megismerni«. Az ÓSZ-ben a tanuló és a tanítómester viszonya csak ritkán jelentkezik, mivel az izráelita Isten akaratát tanulja és ebben a vonatkozásban a mester és a tanítvány viszonya nem a hagyományos kapcsolat. A tanítómester is mindig tanuló marad, mert nem egyéni tekintély alapján tanít. A »prófétatanítványok« éppen ezért nem tanulók, hanem szolgák (pl. 2Móz 24,13; 4Móz 11,28; 2Kir 4,12; Jer 32,12). A tanulás folyamatát Ézs 50,4 írja le.
Az ÓSZ-ben különösen az 5Móz hangsúlyozza azt a veszélyt, hogy Izráel megfeledkezik Isten jótéteményeiről és ezért újra meg kell tanulniuk az Isten akarata iránti engedelmességet (5Móz 4,10; 14,23; 17,19; 31,12k; vö. 6,10kk; 8,17; 9,4kk). A tanulás itt az a folyamat, amelyben az Isten megtapasztalt szeretete az Isten törvénye iránti engedelmességgé változik a nép életében (vö. 5Móz 4,14). E tanulási folyamatban érti meg a nép a Tórát és e megértésben fogadja el Isten parancsaként (5Móz 4,14; 30,14; vö. Zsolt 119,7k.71.73.101; Ézs 1,17; 26,9). Az Ézs 1,17 mutatja, hogy itt nem a törvény egyes rendelkezéseinek a betöltéséről van szó, hanem az emberi egzisztencia irányváltásáról, egy új alapmagatartásról, amely konkrét cselekedetekben mutatkozik meg.
Az ÚSZ-ben a tanulás hagyományos g. értelemben az ApCsel 23,27-ben és a Jel 14,3-ban fordul elő (ld. még esetleg: Gal 3,2; Ef 4,11; Kol 1,17). A legtöbb helyen azonban a speciálisan ÓSZ-i jelentésben: Isten akaratát tanulni, ill. megtanulni azt, hogy életünket Isten akarata szerint irányítsuk. Isten akaratát az ember egyedül Jézus Krisztus életéből és magatartásából ismerheti meg (Mt 11,29; vö. Zsid 5,8). Ő ugyanis azzal, hogy Isten irgalmasságát éli és hirdeti, visszaadja a törvény eredeti értelmét és arra biztatja az embert, hogy ő is aszerint éljen. A tanulás ÚSZ-i jelentése tehát: feladni önmagunkat, megnyílni Isten igéje előtt és hozzákötődni Jézushoz (Mt 9,13; Jn 6,45). Hasonló értelemben használja a kifejezést a levélirodalom is, amikor azt Jézus üzenetére, ill. tanítására vonatkoztatja (Róm 16,17; Ef 4,20; 2Tim 3,14). Hitben megmaradni azt jelenti, megmaradni abban a tanításban, amelyet a levél olvasói tanultak. A tanulás ugyanis nemcsak intellektuális folyamat, amelyben a Krisztusról szóló tanítást elsajátítjuk, hanem Krisztus elfogadása is úgy, hogy régi énünket feladva őt követjük (1Kor 4,6; Ef 4,20; Fil 4,9). (Ld. még TANÍTÓ; TANÍTÁS; TANÍTVANY)
VG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT