Tanító

Teljes szövegű keresés

Tanító H. hákám, móréh, rabbi, g. didaszkalosz. Az ÓSZ ismeri és feltételezi olyan személyeknek a tevékenységét, akik Isten igéje alapján vallásos útmutatást és tanítást adnak. Ilyenek a papok, a próféták és a vének (5Móz 33,10; Jer 18,18; Ez 7,26; 22,26; Mal 2,6kk). Egyiptomi és babiloni párhuzamok alapján feltételezhetjük, hogy a jeruzsálemi királyi udvarban is működött olyan iskola, amely nem csak az írnokokat, diplomatákat és a szükséges tisztviselőket képezte ki, hanem a király és az udvari előkelőségek gyermekeit is oktatta (vö. Péld 25,1). A tanítók szerepe azonban ebben nem merült ki, hanem a nép egésze számára is volt mondanivalójuk (Jób 8,8; 15,17k; Péld 8,10; Préd 12,9). A fogság után és az intertestamentális korban az írástudók látták el ezt a funkciót (2Krón 17,7kk; Ezsd 7,10.25; Neh 8,7kk; Jézus Sirák könyve 39,1kk; Mk 7,3). Feladatuk volt az ÓSZ-i hagyomány értelmezése és útmutatásokat adtak a tóra alapján (vö. 2Krón 17,7kk). A qumráni közösség vezetőjének neve: »az igazság tanítója«, azaz az »igaz tanító«, aki a Tóra magyarázója és törvényadó volt. A Kr. u.-i 1. szd.-tól kezdődően az ilyen tanítókat felszentelték és rabbinak nevezték őket (vö. Mt 22,16; 23,2; Mk 7,8). Híres rabbinusi iskolák alakultak ki, amelyek a tradíciót ápolták és továbbfejlesztették. A tanítók ítélete és döntése autoritatív jellegű volt. Jézus gyakran harcolt a farizeusi irányzat írástudóival (vö. pl. Mk 7,8; Lk 2,46), noha az ev-ok őt is többször Tóra-tanítóként ábrázolják, hangsúlyozva természetesen önállóságát és hatalmát (Mt 5-7).
Jézus rabbi módjára tevékenykedett tanítványai körében, és a nép is tanítónak tekintette. Tanítóként értelmezi a törvényt (Mt 5,21kk; 15,3kk; 22,37kk), de fölötte áll annak (Mt 7,28; Mk 1,22; 7,15). Ő a messiási tanító, aki a »törvény alapjait« tanítja (Mt 5,1; 10,24; 23,8; Mk 14,14; Lk 4,16; 5,3; 6,40; Jn 13,13). Istentől jött tanító (Jn 3,2), aki az Atya tanítását adja tovább (Jn 8,28). Ugyanígy tanító Isten Szentlelke is (Jn 14,26; 1Jn 2,27).
Pál apostol hagyományos értelemben vett tanítóként és írástudóként hagyományozza és értelmezi Jézus tanítását (Róm 14,14; 1Kor 7,10kk.40; 14,37 - vö. 1Tim 2,7; 2Tim 1,11). Mellette mások is végzik ezt a feladatot (1Tim 3,2; 2Tim 2,24), nőknek viszont nem engedi meg (1Tim 2,12). Az apostolok Jézus tanítását. adják tovább (Mt 28,20; Mk 6,30; ApCsel 2,42). Az őskeresztyénség karizmatikusoknak tekintette a tanítókat (1Kor 12,28; Ef 2,20). (Ld. még TÉVTANÍTÓ)
VG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT