Tamás evangéliuma

Teljes szövegű keresés

Tamás evangéliuma Már az óegyházi iratokban találunk hivatkozásokat egy ilyen című iratra (pl. Origenésznél, Euszebiosznál), a szövege azonban nem maradt fenn. 1945-ben Felső-Egyiptomban Nag Hammadi mellett találtak 13 kopt nyelvű gnosztikus kódexet. A II. kódex (Kr. u. 4. szd.) tartalmaz egy írást, melynek utóirata jelöli meg a címét: »Az evangélium Tamás szerint«. Néhány korábban talált g. papirusz-töredéken (Kr. u. 2. szd.) is felismerték, hogy ugyanazon mű részleteiről van szó.
Mai számozás szerint az irat 114 jézusi mondást (»logiont«) tartalmaz. Bevezetése szerint ezek »titkos igék, melyeket Jézus, az Élő mondott és Didymosz Júdás Tamás leírt«. A mondások előtt gyakran bevezetés áll, pl.: »Jézus mondta...«; »A tanítványok mondták Jézusnak...«. A mondások sokféle műfajhoz tartoznak, pl. bölcsességmondás (32. logion), prófétai apokaliptikus ige (113), gyülekezeti szabályzat (27), példázat (107), boldogságmondás (49), apophthegma (60), dialógus (22). 40 mondásnak van ÚSZ-i párhuzama. Nem találunk a logionok között »én vagyok« mondásokat, sem olyanokat, amikor Jézus előre jelenti szenvedését.
Az irat kora nehezen meghatározható. A kutatók többsége a Kr. u. 2. szd. közepére teszik. Vitatott, hogy a kanonikus ev-okra épül-e, vagy velük közös forrásokra, vagy más - nem kanonikus - ev-ra. Ha található is benne a kanonikus ev-okéval rokon hagyomány, azokat gnosztikus szempontok szerint dolgozták fel. Emiatt már az óegyházban »eretnek« iratnak számított. A tartalmi különbségek mellett fontos szerkezeti különbség, hogy nem tartalmazza Jézus szenvedéstörténetét. Emiatt valószínűleg soha nem tekintették kanonikusnak. A sok jézusi beszédet tartalmazó Jn ev-a is közelebb áll a syn-hoz, mint a Tamás evangéliumához.
BP

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT