Támár

Teljes szövegű keresés

Támár Tulajdonnév, jelentése: pálma.
l. Támár Jákób fiának, Júdának a menye. Sem férjétől, Értől, sem annak testvérétől, Ónántól nem szült gyermeket. Szokás szerint Júda harmadik fiát, Sélát kellett volna férjül kapnia, Júda azonban fia életét féltve vonakodott a sógorházasság rendjét érvényesíteni. Támár kárpótlásul csellel Júdával létesített kapcsolatot s ennek következményeként iker fiúkat szült: Pérecet és Zerahot (1Móz 38,6kk; Ruth 4,12).
Pérec révén Támár nemcsak Dávid ősanyja lett (Ruth 4,18-22), hanem ott találjuk Jézus emberi ősei között is (Mt 1,3; vö. Lk 3,33).
2. Támár Dávid leánya, Absolon édestestvére volt. A király legidősebb fia, Amnón megszerette féltestvérét, Támárt, s csellel a magáévá tette, majd elkergette maga mellől. E szégyenletes tett miatt, két évvel később, Absolon megölette Amnónt. Támár magára hagyatva lakott Absolon házában (2Sám 13).
3. Absolon egyetlen leányát is Támárnak hívták (2Sám 14,27).
4. Támár (Tadmór) Salamon által épített város »az ország puszta részén« (1Kir 9,18). Valószínű, hogy az ősi Hacecón-Támár újraépítéséről van szó (1Móz 14,7), s ugyanezt a települést jelöli meg a fogság utáni új ország határvárosaként Ezékiel (47,19; 48,28). A Holt-tengertől DNY-ra, Kádés irányában feküdt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT