Döntés

Teljes szövegű keresés

Döntés 1. A gazdag jelentésű h. mispát szó alapvetően valakinek az életét meghatározó normát, egy bizonyos normatívához igazodó életfolytatást jelent. Így magában foglalja a különböző helyzetű, társadalmi állású, tisztségű emberek kötelességeit és jogait is: pl. a királyét (1Sám 8,9), a rabszolgáét (Jób 31,13), a papét (5Móz 18,3) stb. Ezen túl kifejezi a szó dolgok vagy személyek egymáshoz való viszonyának rendjét, rendezettségét, valamilyen életközösség megfelelő módon történő funkcionálását.
Isten döntései szorosan kapcsolódnak a TÖRVÉNY-hez és Isten egyéb parancsolataihoz. (5Móz 4,7k; 33,10). E döntések részei a SZÖVETSÉGet szabályozó isteni rendnek (5Móz 7,7kk; 33,9k). Isten döntései igazságosak (5Móz 4,7). Más népekkel ellentétben lzráelnek nem kell hiábavaló erőfeszítéseket tennie, hogy megszerezze az életét szabályozó döntéseket, mert azt Isten maga jelenti ki számára (5Móz 30,11). Így Isten döntései kifejezésre juttatják népéhez való közelségét, iránta való szeretetét. Isten döntéseinek kihirdetése és tanítása elsősorban a léviták feladata (5Móz 33,10). A döntések közlése különösképpen is meghatározott feladata a főpapnak (Áronnak), és annak eszköze a HÓSEN, amelyet szíve fölött visel. Isten döntései meghatározzák Izráel életfolytatásának környezetétől eltérő normatíváit (3Móz 18,3k). Isten döntései állandó választás elé állítják Izráelt: azoknak megcselekvése kifejezi Jahve úrként való elismerését, tehát a szövetségi hűséget, és az egyúttal az élet és halál közötti választást jelenti (3Móz 18,5; 5Móz 7,7kk; 30,15kk; Zsolt 119,149).
2. Van a döntés szónak igazságtevés, döntőbíráskodás értelmű jelentése is (vö. ÍTÉLET, JOG).
SzCs

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT