Domitilla

Teljes szövegű keresés

Domitilla Flavius Clemens római főnemes felesége, Domitianus császár (ld. ott) nőtestvérének lánya. Két fiát Domitianus a trónutódlásra tekintettel adoptálta.
Amikor Domitianus 95-ben kapzsiságból és bosszúból több római előkelőséget kivégeztetett (köztük Flavius Clemenset, aki a császár unokatestvére volt, vö. Suetonius: Domitianus c. műve XVI,1), Domitillát a Neapolis közelében lévő Pontia szigetre száműzte (Euszébiosz, Historia ecclesiastica c. művében III. 18,4). A vád Domitilla ellen »ateismus« (azaz az állami istenek tiszteletének megtagadása). Bár az ateizmus általában a zsidó vallásra térést jelentette, sok kutató azon a véleményen van, hogy Domitilla keresztyén lehetett, mivel a keresztyénség ez idő tájt még nem különült el jogilag a zsidóságtól. A keresztyénség már Nero császár idejében ismert volt a császári testőrség és a császári udvarban lakók körében (vö. Fil 1,13; 4,22).
Domitilla keresztyénségét bizonyítja Bruttius pogány történetíró megjegyzése, amelyet Euszébiosz egyháztörténete őrzött meg (Hist. III. 18,4), mely szerint őt a 95-ben kitört keresztyénüldözések során száműzték (igaz, itt Euszébiosz tévesen Clemens unokahúgaként említi Domitillát). Erre mutat az a tény is, hogy a kliensei rendelkezésére bocsátott temetkezési helyből idővel a nagyhírű keresztyén Domitilla-katakomba lett.
VG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT