Dioniziosz Areopágita

Teljes szövegű keresés

Dioniziosz Areopágita Athéni férfiú, aki Pálnak az Areopágoszon tartott prédikációja hatására tért meg egy Damarisz nevű nő és mások társaságában (ApCsel 17,34). A Dioniziosz gyakori g. név, amely Dionüszoszból (a római Bacchusból), a vegetáció és a növényzet, később a bor és a drámairodalom g. istenének a nevéből vezethető le. Az »areopágita« mellékneve viszont azt jelenti, hogy tagja Athénben annak a legfelsőbb bíróságnak, amely az Areopágoszon tartotta az üléseit. Lukács másutt is előszeretettel jegyzi fel a kiemelkedő személyiségek jóindulatát (ApCsel 13,12; 19,31; 26,32; 28,7). Az areopágiták is egy arisztokratikus jellegű, kormányzói hatalommal rendelkező csoport tagjai voltak.
Dionizioszról egyébként nem sokat tudunk. Az ÚSZ egyik kézirata, az ún. D Kódex a nevéhez hozzáfüggeszti az »euszkhémón« - kiváló - jelzőt. Eusebius egyháztörténész pedig azt írja róla, hogy ő lett Athén első püspöke (Egyháztörténet III. 4,11; IV. 23,3). Még később, az 5-6. szd.-ban egy ismeretlen Dioniziosz Areopágita álnév alatt négy iratot és 10 levelet adott ki, amelyekben az újplatoni tanokat népszerűsíti. Nevét nyilván azért titkolja, hogy Pá1 idejéből valónak tüntesse fel a művét. Ez később aztán a skolasztikára nagy hatással volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT