Diakónia

Teljes szövegű keresés

Diakónia A profán g. szóhasználatban olyan szolgálatot jelent, mely elsősorban étel, ital felszolgálására vonatkozik; tehát házimunka, asztalok körüli szolgálat. Ilyen értelemben említi a Lk 10,40 és Jn 12,2 Márta buzgólkodását Jézus körül, továbbá így említi Jézus a vigyázó szolgáról szóló példabeszédében az asztalok körüli szolgálatot (Lk 12,37).
Az ÚSZ-ben van egy speciálisabb értelme is, mely szerint a diakónia a szegények, nyomorultak, segítségre szorultak között végzett szolgálat és gondoskodás, melynek alapja Jézus Krisztus szolgálata és annak követése. Legismertebb az ApCsel 6. rész leírása, mely szerint a 12 apostol foglalkozott kezdetben mind az igehirdetéssel, mind az asztalok körüli szolgálattal, de ez így túlságosan megterhelte őket, ezért ők maradtak az ige szolgálatánál, míg az asztalok körüli szolgálatra 7 diakónust választottak. A későbbiekből azután kiderül, hogy a diakónusok szolgálata sem korlátozódott csak a testi gondoskodásra.
Jézus tanította diakóniára tanítványait, hiszen nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és adja az életét váltságul sokakért (Mt 20,28; Mk 10,45). Ő magát úgy jellemeze, mint aki szolgál (Lk 22,27); és a lábmosás alkalmával is így tanított: példát adtam néktek (Jn 13,12kk).
Ugyanakkor használatos ez a szó átvitt értelemben másféle szolgálatra is, mindenekelőtt az ige szolgálatára (ApCsel 6,4; 20,24; 21,19; Róm 15,8; 2Kor 11,14-15; Gal 2,17). Ugyanígy használják az apostolok az apostoli szolgálattal kapcsolatosan is, amikor pl. Júdás helyére választanak új apostolt Jeruzsálemben (ApCsel 1,15-26); vagy amikor a 2Tim 4,5 az evangélista munkájáról, szolgálatáról beszél.
Azonban tágabb értelemben vett felebaráti szolgálatra is ugyanezt a szót alkalmazza az ÚSZ (1Kor 16,15; Róm 16,1; 2Kor 8,4; 1Tim 3,11k).
Előfordul még a karizmák felsorolásában is (Róm 12,7; 1Kor 12,5). Az Ef 4,12 pedig a diakónia cselekedeteit említi.
Két különös összetételben is találkozunk ezzel a szóval: Pál apostol említi a halál szolgálatát (2Kor 3,7); és a békéltetés szolgálatát (2Kor 5,18).
A diakónia szó a mai egyházi nyelvben az egyház szeretetszolgálatát jelenti, ismét elsősorban testi gondoskodást.
HP

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT