Dedán

Teljes szövegű keresés

Dedán Néptörzs, melyről 1Móz 10,6.7; 2Krón 1,8.9 azt állítja, hogy Nóénak Hám nevű fiától származott. Eszerint Hám fia Kús, Kús fia Ramá és Ramá fia Dedán volt. Másik lista szerint Dedán Ábrahámtól származott, éspedig Ábrahámnak Ketúrával kötött házasságából született Joksán, és Joksán fia volt Dedán, akitől ismét három törzs származott: az assúriak (nem tévesztendő össze a hatalmas asszír birodalommal), a letúsiak és a leummiak (1Móz 25,1-4; 1Krón 1,32). Mindezek arab törzsek, amelyek súlyt helyeznek arra, hogy Ábrahámtól származnak. A próféták igehirdetéseiből úgy ismerjük meg a dedániakat, mint akik kereskedéssel foglalkoztak, karavánjaikat Izráelben is ismerték (Ézs 21,13; Ez 27,20; 38,13). De Isten végül a harag serlegéből ad inni a népeknek, közöttük Dedánnak is. Ő ugyanis nemcsak saját népének a bűneit torolja meg, hanem más népek bűneit is (Jer 25,15-29). A népek között külön is szó van Edómról, költői nevén Ézsauról és ezen belül Dedánról Jer 49,7-22-ben. Bűne az volt, hogy kevély volt a szíve: amikor nem őt érte ítélet, elfoglalta a magas halmokat (Jer 49,12.16). Ez azt jelenti, hogy amikor Jeruzsálem elpusztult, az edómiak betörtek az országba, fosztogatták a városokat, gyilkolták a menekülőket (Abd 1-14). Isten ítélete tehát igazságos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT