Dán

Teljes szövegű keresés

Dán 1. Dán (= bíró, ítélő) Jákób ötödik, Ráhel szolgálójától, Bilhától való fia (1Móz 30,3kk; 35,25). A Dán törzsének ősatyja. Egy fia volt, Húsim (1Móz 46,23; 4Móz 26,42 szerint Súhám).
2. Dán törzse a 12 izráeli törzs egyike, a Jákób áldása (1Móz 49,16-18), a Mózes áldása (5Móz 33,22) és a Debóra éneke ad jellemzést róla. A 4Móz 1,38k; és 2,25k szerint a törzsben 62 700 fegyverfogható férfi van. Ennél többet csak a Júda törzsében vettek számba. Az ország felosztásakor Júda, Benjámin és Efraim törzse között kapta meg örökségét (Józs 19,40kk). A birtokbavétellel azonban nem boldogulhatott, noha a Debóra-ének célzásából arra lehet következtetni, hogy egész a tengerpartig sikerült neki, legalábbis egy időre, a honfoglalással eljutnia (Bír 5,17). A Bír 1,34 és a Józs 19,47 azonban sejteti, hogy kemény harcokban volt részük, amelyekben talán a számuk is erősen megcsappant. Az emóriak a hegyekbe szorították őket. A törzs egy része, valószínűleg emiatt is, megfelelőbb területet keresett a letelepedésre (Bír 18,1). Córából és Estaólból öt bátor férfit küldenek ki letelepedésre alkalmas terület felkutatására. Fent É-on, a Jordán forrásvidékén a Szidónhoz tartozó Lajist megfelelőnek és alkalmasnak és elfoglalhatónak találják. Dán nemzetségéből 600 fegyveres el is indul a város birtokbavételére. Közben Efraim hegyvidékén, Mika házából erőszakkal elviszik az általa készített efódot, házibálványt és faragott szobrot, magukkal hívják a Betlehemből való, ott szolgáló lévitát, aztán gyors támadással elfoglalják a magát biztonságban érző Lajist. Ott aztán megtelepednek, felállítják a magukkal hozott bálványt (Bír 18,1kk). Ezen a területen nehezítették meg Damaszkusz és a tengeri kikötők közötti forgalmat. Erre célozhat az 1Móz 49,17. ADán törzs egy része régi helyén maradt. Córából való volt Sámson (Bír 13,2.24k). Dán törzséből való volt Oholiáb, egyike azoknak, akik a szent sátort elkészítették (2Móz 31,6; 35,34). Dán törzséből való asszony (és tíruszi apa) fia volt Húrám, akit Tírusz királya Salamonhoz küld építkezéseihez, mint hozzáértő és értelmes mestert (2Krón 2,12k). A késői zsidó spekuláció Dán törzsét úgy emlegette, mint amelyik különösen is megszegte a szövetséget; belőle származik a tévelygés és rontás szelleme. A zsidókeresztyénség pedig az Antikrisztust várta Dán törzséből. Egyes magyarázók szerint ezért hiányzik a Jel 7,5-8 felsorolásából Dán törzsének említése.
3. Izráel legészakibb városa. Előzőleg Lajis a neve (Bír 18,7.27kk), ill. Lesem (Józs 19,47kk).
ZG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT