Bornemissza Gergely

Teljes szövegű keresés

Bornemissza Gergely – az egri várvédő hősök legkiválóbbika Gárdonyi Egri csillagok c. regényében. Egy pécsi kovács árvájaként az öreg Cecey uraság házában nevelkedett. Már hétévesen megmenekült a török rablótól, Jumurdsáktól, amikor a kis Cecey Évával együtt a fogságába estek, és segített kiszabadítani annak magyar foglyait. Dobó István ajánlására Török Bálint udvarába került apródnak, s ott nőtt daliás ifjú vitézzé. Mikor Buda bevétele után urát rabságra hurcolta a török, annak fiával meg vitéz barátjával, a későbbi egri hőssel, Mekcseyvel ~ Isztambulba indult, hogy álöltözetben megkíséreljék kiszabadítani a rabot. Velük tartott fiúruhába öltözve Cecey Éva is, akit ~ az esküvőjéről szöktetett meg, mivel egy testőrhadnagyhoz akarták adni, holott ők ketten csak egymást szerették gyerekkoruk óta. Számtalan kalandon átesve eredménytelenül tértek haza. Évát addigra már ~ feleségül vette, és kisfiuk is született. Később Dobó hívására ~ a törököktől fenyegetett egri várba ment, és hősiesen küzdött az ostromlók ellen. A védelem sikeréhez legfőképp a maga kiötlötte és fabrikálta agyafúrt hadiszerszámok, tűzkerekek és hasonlók révén, a török ostromgépezetek felgyújtásával járult hozzá. – Jókai és Mikszáth történelmi regényeihez képest újdonság Gárdonyinál, hogy műve középpontjába népfit, egy kovács fiát helyezi. Nemes házaknál jó vitézi nevelést kap ~, nemesúr lányát veszi feleségül, de végig szót ért az egyszerű katonákkal, közülük valónak tekinti magát. Kiváló vitéz, lovagias és becsületes, azon kívül furfangos, és örökölte apja kétkezi tehetségét. Eszményített alak, foltja nincs jellemének, olyan egyszerű képlet, amilyen csak a mesék derék figurája lehet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT