Pápai Biblikus Intézet

Teljes szövegű keresés

Pápai Biblikus Intézet, Pontificium Institutum Biblicum: Már XIII. Leó pápának szándékában állt a ® Biblikus Bizottság kiegészítéseként egy intézet alapítása, melybe pap szakembereket akart összegyűjteni a Szentírás kutatására (® École Biblique). A gondosan kidolgozott tervet azonban anyagi alapok hiányában nem tudta megvalósítani. Ezért 1904-ben X. Piusz a Biblikus Bizottságnak jogot adott arra, hogy szentírástudományból vizsgáztasson és akadémiai fokozatokat adjon. A jelöltek felkészítésére a Gregoriana Egyetem 1908-ban magas szintű szentírási tanfolyamot indított. 1909-ben a pápa megalapította az önálló ~et és a jezsuitákra bízta. Első rektora P. L. Fonck volt († 1930). – Az alapító szándéka szerint a ~ben a szentírástudomány fő- és mellékágaiban előadásokat, szemináriumi gyakorlatokat és gyakorló órákat tartottak a hallgatóknak, s bevezették őket a tudomány módszertanába is. Szélesebb köröknek nyilvános konferenciákat rendeztek. Az 1916. aug. 15-én kelt Cum Biblia Sacra pápai levéllel a ~ jogot kapott a licenciátus adományozására. 1924. ápr. 27-én XI. Piusz módosította a ~ tanulmányi rendjét, majd 1928-ban önállósága megtartásával egyesítette a Gregoriana Egyetemmel és a Pápai Keleti Intézettel. A ~ ettől kezdve doktori fokozatot is adhat. A szt.-földi ismeretek megszerzése érdekében 1927-ben házat nyitottak Jeruzsálemben, melynek rektora 1930–49: Augustinus Bea volt. – A ~ tanulmányi ideje 6 félév, s az utolsó félév Jeruzsálemben is elvégezhető. Folyóiratai: Biblica (1920-tól megjelenő több nyelvű szakfolyóirat), Verbum Domini (népszerűsítő, lat. nyelvű), Orientalia (a K-i tudományok szakfolyóirata).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT