Yorck von Wartenburg

Teljes szövegű keresés

Yorck von Wartenburg János Dávid Lajos gróf, porosz hadvezér, szül. Potsdamban 1759 szept. 26., megh. Klein-Ölsben 1830 okt. 4. Porosz tiszt volt, de 1779. fegyelmetlensége miatt rangjától megfosztották, amikor aztán Hollandiában és Indiában katonáskodott. 1787. II. Frigyes halála után újból sikerült kapitányi ranggal a porosz hadseregbe jutnia, ahol azután fokról-fokra emelkedett, igazi szerephez azonban csak a napoleoni háboruk idején jutott. A jenai és auerstädti szerencsétlen végü csaták után ő volt az, aki a porosz hadsereg visszavonulását fedezte, 1812 dec. 30. pedig saját felelősségére megkötötte a tauroggeni konvenciót (l. Tauroggen). Később szervezte a porosz népfelkelést, részt vett a bautzeni, katzbachi és lipcsei csatákban, Laonnál fényes lovasrohammal eldöntötte a napnak sorsát. Utolsó csatáját márc. 30. vívta Párisnak falai alatt. Jun. 3-án a király grófi rangra emelte s rábizta a sziléziai csapatokra és várakra való főfelügyelőséget, majd 1814-ben kinevezte az elbai tartalékhadtest főparancsnokává, amit azonban el nem fogadott és azontul szerény visszavonultságban töltötte napjait. Unokája Miksa (szül. 1850 jun. 12.), mint hadi történetiró szerzett magának nevet. Kiválóbb művei: Napoleon als Feldherr (2 köt., Berlin 1885-86) és Übersicht der Feldzüge Alexanders des Grossen (u. o. 1897).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT