Kürti

Teljes szövegű keresés

Kürti István, ág. ev. esperes, életének kezdő korszakából csak annyi ismeretes, hogy a jenai egyetemre 1593. iratkozott be. 1601. szeredi, 1604. pedig érsekujvári lelkész volt, mig 1610. mint újra szeredi lelkészt és egyszersmind a semptei ev. fraternitas esperesét, a zsolnai zsinat a bajmóci és bányai egyházkerület magyar egyházai fölött inspektori cím alatt a püspöki teendőkkel bizta meg. Ez egyházak aztán az ő vezetése alatt tettek lépéseket arra, hogy önálló püspököt választhassanak, mit 1613., de már csak az ő ez évben történt halála után, végre is hajtottak. Irodalmi téren is működött. Eszterházi Tamással magyarra fordította Hunnius Egyednek: Az igaz anyaszentegyházról és ennek fejéről, a Krisztusról (Sárvár 1602) szóló művét. Megjelent még: Az élő istenhez való ájtatos imádságokat magában foglaló könyvecske (latinból ford., Kassa 1611).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT