Kájoni

Teljes szövegű keresés

Kájoni János, régi magyar énekgyüjtő, ferencrendi tartományi rendfő, szül. Nagy-Kájonban 1629., megh. Szárhegyen, Gyergyóban, 1687 ápr 20. Korán, 1647. lépett a szent Ferenc-rendbe, ahol kitünő orgonistává és orgonakészítővé képezte magát s az egyházi énekben, különösen a Gergely-féle zenében kiváló jártasságra tett szert. A tatároktól elpusztított csiksomlyói iskolát 1661. felépítette s mint mikeházai kolostorfő 1666. az ottani fából épített kolostor helyett kőépületet emelt. 1669. Szárhegyre, 1675. pedig Csiksomlyóra került, s mint tartományi rendfő ott könyvsajtót állított fel, melyben a maga szerkesztette Cantionale Hungarico-Latinumot 1676. kinyomtatta. Ez volt az erdélyi katolikusok legnevezetesebb énekgyüjteménye; másodszor Balás Ágoston adta ki 1719. K. egy kalendáriumot is adott ki 1678., ennek egy ép példányát az ottani kolostor könyvtárában őrzik. Arcképét, melyet 205 év mulva megtaláltak, a csiksomlyói kolostor 1878. újra festette és refektóriumában elhelyezte.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT