Hornyánszky

Teljes szövegű keresés

Hornyánszky Viktor, nyomdatulajdonos és evangelikus egyházi iró; szül. Hegyeshalmon, Moson vmegyében 1828., megh. Budapesten 1882 máj. 21. Felsőbb iskoláit Pozsonyban elvégezvén, szülőföldén lett tanító; de rövid idő multán Pestre tette át lakását, előbb a Pester Lloydnak lett munkatársa, majd maga adott ki egy politikai lapot, a hatvanas évek elején pedig nyomdát állított fel, mely kiválóan a protest. egyházi irodalmat szolgálta; a többek közt ebben jelentek meg az angol bibliatársaság által magyar és szláv nyelven kiadott bibliák, a skót misszió kiadványai, a magyar reformátusok egyik kerületének énekeskönyve s több egyházkerület jegyzőkönyve. H. kiváló tevékenységet fejtett ki a budapesti országos protestáns árvaegyesület s árvaház létesítése érdekében, ennek egyik választmányi tagja és pénztárnoka volt; az 1859-iki protestáns patens-ügyben is erős harcot vivott a nyilt parancs érdekében; egyik megteremtője és buzgó elnöke volt egész haláláig a budapesti nyomdászok segélyegyletének. Művei: Protestantische Jahrbücher für Oesterreich (1854-58); ennek megszünte után az Evangelisches Wochenblatt s ennek mellékleteiként a Glaubensbote és Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn (1863).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT