Haas

Teljes szövegű keresés

Haas Mihály, püspök, szül. Pinkafőn (Vas vármegye) 1810. ápr. 8., megh. Szatmáron 1866 márc. 17. Iskoláit szülőhelyén, majd Szombathelyen, Pécsett és Bécsben végezte. 1834. már mint bölcsésztudort áldozópappá szentelték. Pécsett a liceum történettanára volt, hol plébánossá választották s az maradt 1853-ig. magyar volt, de a német kultura hive. Emiatt később (1858), mikor szatmári püspökké lett, félre is értették s neve több ideig népszerütlen volt. Ő maga járt az iskolákba tanítani. Sokszor órákig eltanított, hogy a tanító tanuljon. Irodalmi munkássága igen korán kezdődik. Már növendékpap korában dolgozott egyes lapoknak, Kiadta Szepessy egyházi beszédeit. Irta Baranya ismertetése c. könyvét. Buzgó és leghivatottabb munkatársa volt a Lonkar által szerkesztett Tanügyi Lapoknak, A papnevelő intézetében levő irodalmi kört ő maga vezette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT