HAGY, (1)

Teljes szövegű keresés

HAGY, (1), HÁGY, áth, m. hagytam, hagytál, hagyott. Hosszu á csak a törzsben van. Eredetére nézve vagy gyökül a ráhagyást, engedést jelentő ha szót vehetjük, mely a ha is! ha bár! indulatszókban is létezik; a gy pedig képző betü, mint a ro-gy-, fogy-, mě-gy szókban, vagy pedig a hagy önálló gyök, s a h általános jelentése (erős lehelés) után haladást, távolodást, továbbá: hatalmat fejez ki. Jelentései: 1) Valakitől vagy valamitől eltávozik, s ez értelemben leginkább el igekötővel használtatik. Elhagyni a várost. Épen most hagyá el a hajó a kikötőt. Elhagyta a tanulást. A régieknél meg igekötővel is használtatik ezen értelemben. V. ö. EL, (2) és MEG igekötő. 2) Valamit enged. Mást beszélni hagy. Menni hagy. Hagyjátok a beteget nyugonni. Rajtam üt a sok nyelv, s fülemet nem hagyja nyugonni. (Vörösm.). 3) Valamit birtokul enged, ad. Az apa minden vagyonát gyermekeire hagyja. Végrendeletben a templomnak, kórháznak, tanodának hagyni bizonyos mennyiséget. 4) Valamit maradék gyanánt enged által. Maga is jól lakott, másnak is hagyott,. Mindenét elpazarolván, örököseinek mit sem hagyott. 5) Valamit magára maradni enged, valakitől segítségét, társaságát megvonja. Oda hagyták őt régi barátai. Feleségét honn hagyta, maga pedig világgá ment. Vérben, fagyban, cserben, sárban, szégyenben hagyni valakit. Inkább ott hagyja orrát, mint sem kivallaná. (Km.). Elhagyja hazáját. Elhagyja magát, am. nem gondol saját érdekeivel. Ne hagyd magad, Guba Jakab. (Km.). Valakit hazugságban, szégyenben hagyni, am, meghazudtolni, megszégyeníteni. 6) Alább hagy, am. nem sürgeti, nem szorítja annyira a dolgot. Fölhagy valamivel, am. folytatni szün. Hagyj föl már kérkedéseiddel. Fölhagyott szándékával. Abbanhagyni a kezdett munkát v. félbenhagyni. 7) Nem bánt, nem bolygat, beleegyezik. Hagyjátok őt, míg kifujja mérgét. Helyben hagyni valamit, am. a kijelentett véleményt vagy véghez vitt cselekedetet nem gáncsolni, hanem helyesleni, beleegyezni. Jóvá hagyni a tervet, javaslatot. Minden szavát reá hagyták. Rá rá, hagyd rá. (Km.). 8) Némely öszvetételekben újabb kori köz divat szerént leginkább meg igekötővel, hatalomszó erejével, vagyis parancsoló, rendelő értelemmel bir. Meghagyni a cselédeknek, hogy a házra vigyázzanak. Erősen meghagyni minden polgárnak, hogy az ünnepélyre megjelenjen. Meghagyatik a vádlottnak, hogy NN-napon N. órában a törvényszék előtt személyesen jelenjen meg. Mit hagyott föl leczkére a tanító? 9) Valamely áru becsét meghatározza, bizonyos értékre tartja. Tíz forintra hagyta a posztó rőfét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT