zokog

Teljes szövegű keresés

zokog ige -tam, -ott, -jon (hangutánzó)
1. tárgyatlan<Ember heves lelki fájdalomtól kényszerítve> eltorzult arccal, (felső)testében meg-megrázkódva, hangosan sír. Görcsösen, keservesen zokog.  Hagyjátok őt a holttetemre Borulva sírni, … Zokogni, fölüvölteni. (Petőfi Sándor) Sírhalmot ölelve az anya zokog. (Vajda János) Úgy zokogott, hogy melle zihálása messzire elhallatszott a csöndes kertben. (Kosztolányi Dezső) A sötét szoba sarkában zokog | egy tehetetlen, guggoló gyerek. (József Attila) || a. tárgyatlan (ritka) Hasonló módon, de hangtalanul sír. Hangtalanul, magában zokog.  És leült az udvar távolabb zugában, Ott fejét a térdin tenyerébe hajtá, S zokogott magában, de senki sem hallá. (Arany János) || b. tárgyas Heves sírás, zokogás közben mond vmit. Azt zokogta, hogy…
2. tárgyatlan (átvitt értelemben, költői) <Szív, lélek> zokogásra késztető nagy fájdalomban van. Zokog a lelke, a szíve.  Maga Toldi, ámbár szíve zokog jajtól, | Nem óhatta magát egy szörnyü kacajtól. (Arany János) || a. tárgyatlan (átvitt értelemben, irodalmi nyelvben) <Fájdalmas érzelem vmely művészi alkotásban> többé-kevésbé burkolt formában megnyilvánul. Vörösmarty utolsó verseiben benne zokog az elvesztett szabadságharc fájdalma. Zenéjében ott zokog fiatalon elhunyt kedvese iránt érzett szerelme, epedése. || b. tárgyatlan (átvitt értelemben, irodalmi nyelvben) <Dal, zene, hangszer> dallamában, színezetében, ritmusában mély fájdalmat fejez ki, zokogásra késztető hangon szól. Zokog a dal, a nóta, a hegedű.  Kis ujjaim alatt zokog a dal. | Sok régi ábránd újra visszaszáll ma. (Kosztolányi Dezső)
3. tárgyatlan (átvitt értelemben, költői) <Madár> fel-feltörő hangjával úgy énekel, mintha keservesen sírna.  Zöld ágon kis gili [= gilicemadár] Zokogva búg. (Vörösmarty Mihály) Madárfiúk zokognak, várván Anyjokra, mely meg nem jelen. (Petőfi Sándor)
4. tárgyatlan (átvitt értelemben, költői) Fel-feltörő, mély, sírásra emlékeztető hangot ad.  Mi zokog mint malom a pokolban? … (Vörösmarty Mihály) Zokogott a tenger hánykodó hulláma A zugó fergeteg korbácsolására. (Petőfi Sándor) Állottam ifjan és riadtan, És hallgattam, mintha zuhogva Valami vak malom zokogna. (Tóth Árpád)
5. tárgyatlan (átvitt értelemben, argóban, bizalmas) Panaszkodik, siránkozik, kesereg. Mindig zokog. Ne zokogj!: hallgass, egy szót se szólj!
Igekötős igék: átzokog; belezokog; elzokog; felzokog; kizokog; végigzokog.
zokogó.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT