zavaros

Teljes szövegű keresés

zavaros melléknév és főnév
I. melléknév -an, -abb
1. Olyan <folyadék>, amelyben idegen, szennyező anyagok fölkavartan lebegnek; tisztátalan, nem átlátszó. Zavaros lé, víz, vizelet; zavaros folyó, tó.  Zavaros a Duna, | Nem akar higgadni. (népköltés) Zavaros, szennyes víz úszott a tapasztott padlón. (Kaffka Margit) Mintha szívemből folyt volna tova, | zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. (József Attila) || a. Olyan <folyadék, ital>, amelynek üledéke, seprője felkavarodott, s eloszlott a folyadékban; üledékes. Zavaros bor, orvosság, sör. || b. (átvitt értelemben) Bizonytalanságot kifejező, homályos, megtört, üres. Zavaros nézés, szem, tekintet.  A török fölemelte a fejét, és zavaros szemekkel nézett maga elé. (Gárdonyi Géza)
2. Bajjal, bonyodalmakkal teli, zaklatott, békétlen. Zavaros idők, kor.  Jöhetnek a hazára olyan zavaros napok, hol az emberek elválnak egymástól. (Vas Gereben) Nagy kerülőt kellett tenniök fölfelé, mert a hátuk mögött nagyon zavaros világ volt. (Jókai Mór) A tavasz nagyon zavaros az idén. Sohase szokott jég lenni a mi tájunkon, s most már négyszer volt. (Móricz Zsigmond)
3. (átvitt értelemben) Kuszáltan bonyodalmas, összefüggéstelensége miatt érthetetlen, bizonytalanul homályos, tisztázatlan <állapot, folyamat, dolog, gondolat, megnyilatkozás>. Zavaros állapot(ok), beszéd, elmélet, fogalom, gondolat, hangok, helyzet, história, írásmű, körülmények, lárma, ügy(ek). A vádlott védekezése nagyon zavaros volt.  Hadd vegyűljön e zavaros földi Zajba egy két tiszta égi hang! (Petőfi Sándor) Zavaros dolgokat mondott, agya egészen eltompult, s minduntalan elfelejtette, hogy miről van szó. (Kuncz Aladár) || a. (átvitt értelemben, bizalmas) Gondolkodásában, magatartásában, tevékenységében felületes, hebehurgya, bizonytalan, ingatag, kapkodó <személy>. Zavaros alak, ember, fickó. || b. (átvitt értelemben, bizalmas) Ilyen személyre valló . Zavaros agyú, fejű ember.
II. főnév (-t), (-ok v. -ak) -a (rendsz. egyes szám 3. személyű birtokos személyraggal) (ritka) Vmely folyadéknak zavaros (I. 1, a) része. Leülepedett a bor, a leves zavarosa.
Szólás(ok): (rosszalló) a zavarosban halászik: vmely bizonytalan, nem végleges, forrongásban levő helyzetet igyekszik a maga előnyére kihasználni.
zavarosít.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT