zajlik

Teljes szövegű keresés

zajlik tárgyatlan ige -ott, -ana v. (választékos) -anék; (zajoljon) -ani, (ritka, irodalmi nyelvben) zajol zajlana (csak 3. személyben haszn.)
1. <Nagy folyó, ill. a felszínét borító jég> zajlásban (1) van, egymásra torlódó jégtáblákat úsztat. Zajlik a Duna. Zajlik a jég a Dunán.  Jaj, hogy csörömpöl, zajlik a dagadt ár, | ropog a jég és elreped fönn és lenn. (Kosztolányi Dezső)
2. (irodalmi nyelvben) <Hullám> zúgó, harsogó zaj kíséretében torlódik.  Hab nem zajol a Duna sík tükörén. (Vörösmarty Mihály) Örvény habja egyre zajlik. (Gyulai Pál) || a. (ritka, irodalmi nyelvben) <Szél, vihar> zúg, tombol.  Mikor a szélvész nem zajlik, s csendesül a lélek: föltűnik mint álomkép a boldogság. (Péterfy Jenő)
3. (átvitt értelemben, választékos) <Tömeg> zajongva ide-oda mozog, zsibongva hullámzik. Az utcákon zajlik a nép. Nagy tömeg zajlott a téren.  Túl a mezőn, túl a hazán S a part fölött s a nagy Dunán | Ki népe zajlik ott? (Vörösmarty Mihály) Csoszogott, zajlott, kiabált, éljenzett a nép. (Tolnai Lajos)
4. (irodalmi nyelvben) Zajosan, lármásan hangzik vmi.  Kedv s öröm röpkedtek: Halálhörgés, siralom Zajlik már helyettek. (Kölcsey Ferenc) || a. (irodalmi nyelvben) Vmely hely(iség) zajos (2).  Csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. (Petőfi Sándor)
5. (átvitt értelemben, irodalmi nyelvben) <Lélek, lelki tartalom, ill. az ezt v. vmely erős érzelmet jelképező testrész, testi jelenség, megnyilvánulás> forrong, háborog, erős indulatban, ill. felfokozott állapotban, működésben van. Lelkében zajlottak az indulatok.  Lelke zajlik, keble reng. (Kölcsey Ferenc) Hogy háborgott, hogy zajlott az a szegény szíve … (Mikszáth Kálmán)
6. (átvitt értelemben) <Élet, vmely esemény(sor)> mozgalmas események, küzdelmek között, sok változáson, fordulaton át folyik, történik. Viharos események zajlanak körülöttünk. Már két hete zajlik a küzdelem. (bizalmas) Zajlik az élet: hol jót, hol rosszat hozva magával, mozgalmasan folyik az é. (szójárás) Úgy szép az élet, ha zajlik: <gúnyos vigasztalásul kellemetlen esemény, fordulat v. zűrzavar esetén>.  Zajlott az országgyűlési élet. (Vas Gereben)
Igekötős igék: lezajlik; végigzajlik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT