x

Teljes szövegű keresés

x [iksz] főnév és számnév (írva gyak. iksz is), (népies) iks
I. főnév -et, -e [ë, e]
1. A latin ábécének huszonkettedik, a teljesebb ábécének a w és az y közé eső negyvenegyedik betűje; idegen szavakban rendsz. a kötőszó, néha a gz hangkapcsolatot jelöli; nyomtatott alakja: x, X. Kis x; nagy X. || a. (jelzőként v. összetételben) A nyomtatott X betűhöz hasonló (alakú), rá emlékeztető <tárgy, dolog.> X v. x alakú; X-keresztezés.
2. (rendsz. jelzőként) <Felsorolásban, sorszámnév helyett, ha a sorozat többi tagját is az ábécé betűi jelölik.> A fejezet x) pontja.
3. (fizika, régies) X-sugarak: röntgensugarak.
4. (rendsz. Y-nal együtt) (bizalmas) <Ismeretlen v. meghatározatlan személy neve helyett.> X. Y.-ra hivatkozott.  Midőn az író személyi gondolatát fűzi tovább, … igen határozottan beszélhet, anélkül, hogy minduntalan odatenné az egyhangú szabadkozást: „X vagy Y nézete szerint”. (Arany János) Az az úr … ma még csak a nagy X, az ismeretlen. (Ambrus Zoltán) || a. (jelzőként) (ritka) <Ismeretlen v. megnevezni nem kívánt személy, hely nevét helyettesítő jelzőként.> X úr véleménye szerint. X községben történt.
II. számnév (melléknévi)
1. (mennyiségtan) <Főleg levezetésben, feladat, példa megoldásának szövegében:> ismeretlen v. meghatározatlan számú. X nap alatt; x ember; x méter; x tömegű test.
2. (bizalmas) Sok, számtalan. Elmondja x embernek. Már x alkalommal hivatkoztam rá.
3. (bizalmas) X-szer: nagyon sokszor, számtalanszor. X-szer megmondtam már.
III. számnév (főnévi)
1. (mennyiségtan) <Kijelölt műveletekben, egyenletekben, képletekben algebrai jelként:> (a meghatározandó) ismeretlen v. meghatározatlan szám. x+y; x2. Az egyenlet (egyik) ismeretlenje x. || a. (jelzőként) X alapú kitevőjű hatvány. || b. <A független változó mennyiség megjelölésére>. Az y az x-nek megfelelően változik. || c. (jelzőként) (mértan) X tengely: a derékszögű koordináta rendszer vízszintes tengelye.
2. X v. (ritka) X: római számjegy, értéke 10.
3. (bizalmas) Négy X, öt X stb.: <vkinek az életkorával kapcs.> négy évtized, öt évtized stb. Már a hét X-en is túl van.  Szuhay Benedek már akkor azon régi karosszékek egyikében üldögélt, amely karosszékek valaha elválhatatlan barátai voltak a férfiaknak, amidőn az ötödik X felé közeledtek. (Krúdy Gyula) Azt mondta Kajla Mihály gazda, hogy: mögütötted a két iksöt. E pedig, úgy mondták, húsz esztendő. (Móricz Zsigmond)
x-edik; x-es; x-nyi.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT