ugyanolyan

Teljes szövegű keresés

ugyanolyan [n-o] névmás, mutató
I. (melléknévi)
1. <A már ismert, szóban forgó v. a mellékmondatban részletezett tulajdonsághoz, minőséghez viszonyítva:> éppen olyan, pontosan, egészen olyan; éppolyan. A mezőgazdasági munkásokat ugyanolyan elbánásban részesítik, mint az ipariakat.  A sátorban van a gazda függőágya, összehajtható asztal, ugyanolyan szerkezetű székek. (Gárdonyi Géza) Oly felindulással rohant el, hogy engem is ugyanolyanban hagyott. (Móricz Zsigmond)
2. <Nagyfokú egyezésre, azonosságra utaló szóként:> egyező, egyforma. Ugyanolyan körülmények között. Mindenkinek ugyanolyan föltételeket szabtak.
II. (főnévi) -t Éppen, pontosan olyan tárgy, dolog (, amilyent mutatunk v. az előzményekből ismerünk, ill. a következőkben jellemzünk). Ugyanolyanokra gondolok, mint te.
III. (határozószóként) (melléknév, határozatlan tőszámnév, határozószó v. egyéb határozó előtt, gyak. erősebb hangsúllyal) <Az ismert, a szóban forgó v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt személy, tárgy, dolog tulajdonságához, az ismert, a szóban forgó cselekvés, történés módjához viszonyítva:> éppen, pontosan akkora mértékben, fokban; ugyanakkora mértékben, fokban. Az én kutyám ugyanolyan értelmes, mint a tied. Az almafa ugyanolyan jól termett, mint tavaly. Ugyanolyan messze lakik, mint én.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT