ugyanaz

Teljes szövegű keresés

ugyanaz [n-a] névmás, mutató (melléknévi és főnévi)
Ragos alakjait ld. az-nál.
I. (melléknévi, csak jelzőként) <Nyomósítva:> egy és ugyanaz.
A. <A névmási jelzőt és a jelzett szót párhuzamosan ragozzuk, köztük határozott névelő áll.>
1. Az ismert, a szóban forgó v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt személlyel, tárggyal, dologgal azonos; épp(en), pontosan az. Mindig ugyanazt a nótát fújja. Ez ugyanaz a kendő, amelyet tegnap vettem. Ugyanazt a könyvet vásárolta vissza, amelyet eladott.
2. <Több személy közös cselekvésének, több történés azonosságának, azonos mozzanatainak v. körülményeinek kiemelésére:> pontosan az. Ugyanaz a gondolat foglalkoztat bennünket. Ugyanazon a napon születtek.
3. Rendkívül, szembeszökően hasonló, szakasztott, pontosan olyan; épp(en) olyan. Ugyanaz a járása, testtartása, mint az apjáé. Ugyanaz a stílus, forma.  A polgármester úrnak szakasztott képe-mása volt [a fia], ugyanazokkal a szabályos vonásokkal. (Tolnai Lajos) Ugyanazok a szürke szemek; ugyanaz a vékony bajusz; ugyanazok a kiálló szemöldökcsontok! – Te a Gábor pap öccse vagy! (Gárdonyi Géza) Mihelyt tömegbe kerülök, pontosan ugyanaz a rémültség… fog el, amit Istvándiban éreztem meg. (Móricz Zsigmond)
B. (választékos, hivatalos) <Ragozatlan hangsúlyos jelzőként, névelő nélkül, csak magánhangzós kezdetű főnév v. jelzős kapcsolat előtt:> ugyanaz a… Ugyanaz évben ugyanaz okból.
II. (főnévi)
1. Az ismert, a szóban forgó v. a mellékmondatban közelebbről megjelölt személy, dolog maga, nem más, mint ő v. az. Mindig ugyanazt fújja. Keresett valaki; ugyanaz, aki tegnap. Ez ugyanaz, amit kértem. Ugyanarról volt szó a gyűlésen, mint az újságokban.  Két összeszakadt folyosóból egy tágas barlang támadt, s ugyanannak a fenekén van egy mély kút fúrva. (Jókai Mór)
2. <Több személy közös cselekvésének, több történés azonosságának, azonos mozzanatának v. körülményeinek kiemelésére:> pontosan az a dolog. Ugyanazt gondoltuk mindketten. A szobában mindenki ugyanazt érezte.
Szóösszetétel(ek): ugyanaznap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT