tanulmány

Teljes szövegű keresés

tanulmány főnév -t, -ok, -a
1. (többes számban) (iskolai, hivatalos) Vmilyen tanintézet rendszeres látogatása tanulás végett. Tanulmányait befejezi, félbeszakítja, folytatja; tanulmányait az egyetemen, a főiskolán, a középiskolában, az óvónőképző intézetben végzi.
2. (rendsz. többes számban) (választékos) Vmely kérdéssel, ismeretkörrel, tudományággal folytatott tüzetesebb, rendsz. tudományos foglalkozás, kutatás, vizsgálódás. Fizikai, jogi, nyelvészeti tanulmányokat folytat. Tanulmányokat végez a matematikai körében. || a. Az a tudományág, amellyel vki így foglalkozik, amelyet tanulmányoz. A természettudomány mindig kedves tanulmánya volt.  Óh világ története Szomorú egy tanulmány…! (Arany János) || b. (régies) Tanulmányozás.  A classicusok tanulmányát nagyon kívánatosnak tartom. (Arany János) A magyar néphumor tanulmánya… fontos. (Jókai Mór)
3. Vmilyen, rendsz. tudományos v. művészeti kérdésről írott, összefoglaló jellegű v. részletproblémákat elemző, taglaló értekezés. Tanulmányt ír vkiről, vmiről.  A vonaton aktuális dolgaimmal foglalkoztam, egy érdekes tanulmányt is olvastam. (Karinthy Frigyes) || a. (irodalomtudomány) Művészi formában írt, főleg irodalomtörténeti értekezés; esszé. A tanulmánynak kiváló művelője volt nálunk Péterfy Jenő.  Ezek a tanulmányok… a magyar esszéirodalom ékességei közét tartoznak. (Ambrus Zoltán) E tanulmányok nem akarnak maguk is irodalom lenni: csak gondolatok az irodalomról. (Babits Mihály)
4. (művészettörténet) A művészi alkotókészség fejlesztése v. vmilyen tervbe vett műalkotás előkészítése végett készített, rendsz. csupán egy tárgyi részletet ábrázoló képzőművészeti alkotás. Munkácsy tanulmányai az Ecce Homóhoz.  [A festő] sietve rajzol, ez már az ötödik tanulmány. (Jókai Mór)
5. (zene) Vmely hangszerre írt, főleg a technikai készség fejlesztésére alkalmas zenedarab; etűd.
6. (régies) Tanultság, műveltség.  Jó és szép tulajdonai: az érzület s előadás nemessége, tanulmánnyal párosult ízlés. (Arany János)
7. (elavult, költői) Okulás, tanulság.  El kelle buknunk – haj, minő tanulmány! (Arany János)
Szóösszetétel(ek): 1. tanulmánygyűjtemény; tanulmányíró; tanulmányirodalom; tanulmánykötet; tanulmánymegszakítás; 2. előtanulmány; forrástanulmány; gyermektanulmány; környezettanulmány; szaktanulmány.
tanulmányos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT