raj

Teljes szövegű keresés

raj főnév -t, -ok, -a
1. Méhraj (1–2). (A kaptár) rajt ereszt; befogja a rajt.  Lakás, óh pesti lakás, … őrzi tavaszról a tavalyt | a zárt lakás, mint télen a kaptár | némultan őrzi a dermedt rajt. (Babits Mihály) Viaszszag mindenütt; a sonkolyon | méhek raja; csakúgy illatozott | az egész ház. (Szabó Lőrinc) || a. Más rovarok és madarak együtt vonuló csoportja. Darazsak, legyek, varjak raja. Sáskák raja lepte el a mezőket.  Rajonkint jöttek a varjak, – a téli délutánban. (Krúdy Gyula) || b. (átvitt értelemben) Egyszerre v. gyors egymásutánban jelentkező érzések, gondolatok, emlékképek sokasága.  Egy másodperc tized része alatta gondolatok raja cikázik át a fejemen. (Herczeg Ferenc) S e rajban tóduló emlékek mit akarnak? | … S gyermekvágyak búsítanak, sok, régi, drága estém … (Tóth Árpád)
2. Vmely szempontból hasonló, rendsz. mozgásban levő emberek aránylag nagy csoportja. Hízelgők, udvarlók raja nyüzsög körülötte.  Valamivel később lejőve a császár, Biccent a csapatnak … Ezzel az egész raj fordúla keletnek. (Arany János) Minden … tárgyalás a tanúk, szakértők és ügyvédek egész raját mozgósítja. (Ambrus Zoltán) A munkások raja csákánnyal s kapával dolgozik. (Móricz Zsigmond) || a. Rajban, rajokban: mozgásban levő kisebb-nagyobb csoport(ok)ban. Reggel a munkások rajokban igyekeztek a gyár felé.  Az emberek rajokban csődültek össze a nevezetes látványhoz. (Mikszáth Kálmán) A vonat berobogott … Még meg sem állt, már ugráltak le róla rajokban. (Babits Mihály) || b. (ritka, költői) Embereknek bizonyos szempontból elkülönülő csoportja, osztálya.  [A város peremén.] Ilyenek vagyunk. Új nép, másfajta raj. Másként ejtjük a szót, fejünkön másként tapad a haj. (József Attila)
3. (katonaság) 8–13 főből álló egység a szakaszon belül. || a. (repülés) Három repülőgépből álló egység.  Bombázó rajok húznak el felettem. (Radnóti Miklós) || b. (iskolai, 1945 után) Egy-egy osztály úttörőiből álló csapat.
4. (tájszó) Gyermek, magzat, ill. egy anyától v. egy apától származó gyermekek együtt.  Koldús anya szűlt ime koldusi rajt. (Arany JánosGoethe-fordítás) || a. (átvitt értelemben, költői)  Hulló harmatnak szeretője … Mézajakú kis raj [= méhecske] nyugszom e rózsa megett. (Vörösmarty Mihály)
5. jelzői használat(ban) Annyi, amennyi kitesz egy raj (1–4). Egy raj katona; egy raj méh. Egész raj szúnyog szállt le ránk.  Az átellenes eperfákon egész raj gyerek ült visítva, hancúrozva. (Mikszáth Kálmán) Otthon egy raj gyerek ülte körül az asztalt. (Gelléri Andor Endre)
Szóösszetétel(ek): 1. rajgyűlés; rajharc; rajkibocsátás; rajmegbízott; rajösszejövetel; rajössztűz; rajtanács; rajtűz; rajzászló; 2. hajóraj; méhraj; repülőraj; úttörőraj.
rajnyi; rajos; rajú.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT