kiadás

Teljes szövegű keresés

kiadás főnév -t, -ok, -a
Általában a kiad igével kifejezett cselekvés, tevékenység; az a cselekvés, hogy vmit, vkit kiadnak.
1. (csak egyes számban) Vminek belülről kifelé adása, nyújtása. A kulcs kiadása az ablakon. || a. (csak egyes számban) Vminek az érdekelt v. illetékes személy részéről való átadása, átnyújtása, kiszolgáltatása. Az anyag, az áru, a bér, a csomag, a (pálya)díj, a fizetés, a jutalom, az örökség kiadása. || b. (csak egyes számban) (átvitt értelemben is, hivatalos) Vminek rendsz. több személy számára való juttatása, köztük való kiosztása, vmely feladat elvégzése végett. A közmunkák kiadása; a pályamunkáknak bírálatra való kiadása. || c. (csak egyes számban) Vminek vki részére való engedélyezése. A szabadság, a szünidő kiadása. || d. (átvitt értelemben) (csak egyes számban) Letartóztatott, fogságban levő személynek szabadon bocsátása, ill. másnak a hatalmába, őrizetébe való átadása, átengedése. A hadifoglyok, túszok kiadása. A magyar rendőrség a bűnös kiadását kérte az osztrák hatóságoktól. || e. (csak egyes számban) Hivatalos irat kiállítása és az érdekelt v. illetékes személynek való átadása. Bizonyítvány, igazolvány, oklevél kiadása.
2. Pénz (el)költése, fordítása vmely célra; az a tény, hogy vki kiad vmely összeget. Állandó, előre nem látott, rendkívüli, rendszeres kiadás. Nem készültem ilyen kiadásokra.  Mondanom se kell, hogy csak Margit kedvéért bocsátkoztam akkora kiadásba … (Gárdonyi Géza) || a. Az a pénzösszeg, amelyet vki vmire kiad(ott), (el)költ(ött), fordít(ott). Apró, nagy kiadás; (közigazgatás) dologi kiadás(ok): <állami és közületi költségvetésben> azok az összegek, amelyeket dologi, tárgyi költségek fedezésére irányoztak elő és fizetnek ki; (közigazgatás) személyi kiadás(ok): <állami és közületi költségvetésben> azok a tételek, amelyeket személyi költségekre, az alkalmazottak fizetésére, munkabérére irányoznak elő és fizetnek ki; ® személyzeti kiadások; a bevétel és a kiadás aránya; csökkenti, mérsékli kiadásait; sokallja a kiadásokat. Sok kiadása volt ebben a hónapban.
3. (csak egyes számban) Vminek bér(let)be adása. A föld, a ház, a lakás, a szoba kiadása. || a. (csak egyes számban) Kölcsönadás. A kölcsönkönyvtárban a könyvek kiadása leltározás miatt szünetel.
4. (csak egyes számban) Vmely rendelkezésnek, feladatnak, teendőnek az érdekeltekkel való közlése. Az intézkedés, a nyilatkozat, a rendelet, a parancs, az utasítás, a vizsgatételek kiadása.
5. Vmely szellemi terméknek, alkotásnak, kül. irodalmi műnek sokszorosítva, ill. nyomtatásban való közzététele. Folyóirat, képes levelezőlapok, könyv, tanulmány, zenemű kiadása; vkinek v. vminek a kiadásában jelenik meg vmely mű: vki v. vmely vállalat, intézmény adja ki. || a. Vmely módon, ill. változatban kiadott mű, ill. megjelent példányainak összessége. Átdolgozott, bibliofil, első, második kiadás; ® bilingvis kiadás; ® bővített kiadás; javított, képes kiadás; ® kétnyelvű kiadás; ® kritikai kiadás; népszerű kiadás; vmely lap reggeli, déli, esti, rendkívüli kiadása.  A magyar gyermekek számára írt könyvek között nem ismerünk e gyűjteménynél kitűnőbbet … E harmadik kiadás sok újat is foglal magában. (Arany János) Előtte hevertek a reggeli lapok, valami öt-hat különböző „rendkívüli kiadás”. (Babits Mihály) || b. (csak egyes számban) (átvitt értelemben, gyak. tréfás) Csak jelentéktelen, külső, alaki eltéréseket mutató változat. Új kiadás; második kiadásban: másodszor, esetleg csekély eltéréssel. Ugyanaz, csak más kiadásban.  Hátha ez a legenda most második kiadásban is éppen én velem ismétlődik? (Jókai Mór) || c. Kibocsátás (2a), forgalomba hozás. Új bankjegyek, bélyegek kiadása.
Szóösszetétel(ek): 1. kiadástöbblet; 2. árukiadás; csomagkiadás; díszkiadás; jegykiadás; készkiadás; könyvkiadás; különkiadás; mellékkiadás; szövegkiadás; túlkiadás; zsebkiadás.
kiadási; kiadású.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT