készül

Teljes szövegű keresés

készül tárgyatlan ige -t, -jön
1. <Használati tárgy, készítmény, építmény, műalkotás> egymás után átesik az előállításához szükséges munkálatokon. Futószalagon készül; gyárilag készül; gyorsan készül; rendelésre készül. Készül az új film. Ez a híd nemrég készült. Ez a felvétel tavaly készült róla. Elmondta, hogyan készül az acél. A szótár évekig készült. Szóláshasonlat(ok): lassan készül, mint a Luca ® széke.  E kép szabad kézzel készűlt egészen. (Madách Imre) Jó volt … látni, hogy valami, ha csak szerény fadoboz is, készül, lesz, alakot ölt. (Kuncz Aladár) || a. Vmiből készül: vmely anyagából v. vminek az anyagából feldolgozás útján lesz. Alumíniumból is készül bútor. Ez a szék fából készült. A szobor talapzata márványból készült.
2. <Jelenség, esemény, rendezvény> keletkezőben, alakulóban van, ill. a megtételéhez, megvalósításához v. létrehozásához szükséges intézkedések, tevékenységek folyamatban vannak. Műkedvelő előadás, meglepetés, nagy összecsapás, vihar készül; ® merénylet készül vki ellen; vhol valami készül: vmely közelebbről meghatározott helyen vmi történni fog.  Érezte is a bút, mint érzi előre A seb, ha zivatar készül az időre. (Arany János) Vörös jelek a Hadak Utján: | Hunniában valami készül. (Ady Endre) Magam is úgy látom, hogy verekedés készül. (Krúdy Gyula)
3. (Vmire, vmihez) készül: végrehajtja azokat az intézkedéseket, elvégzi azokat a tennivalókat, amelyek vminek az elkészítéséhez, véghezviteléhez v. vmely esemény fogadásához szükségesek; előzetes intézkedéseket, tennivalókat végrehajt. Készül a vacsorához; előadásra, látogatásra, találkozóra, útra, ünnepre készül; harcra, háborúra, leszámolásra, merényletre készül; nagy munkára, nehéz feladat megoldására készül.  Hamar a játékot kezdeni sietnek; Falatoz az éhes; a levente készűl. (Arany János) Amit eddig írtam, mind csak azért kellett …, hogy megírhassam a … szenvedések könyvét. Voltaképpen egész életemben erre készültem. (Móricz Zsigmond) || a. Vhova készül: vhova szándékozik menni, megteszi hozzá az előkészületeket. Bálba készül; hadba készül; hozzátok készülök. Ő is oda készül. [Pálnál voltál?] – Én meg éppen hozzá készülök.  Etele … | Buda egyik legszebb palotáját lakja; | Nem is igen készül haza Etellakra. (Arany János) Tavaly nyáron, hogy Karlsbadba készülök, egy … földesúr barátommal találkozom a vasúti állomáson. (Gárdonyi Géza) || b. (ritka) Vki v. vmi ellen v. vkire készül: vki ellen harcolni szándékozik, és ehhez elvégzi a szükséges teendőket. A szultán serege Eger ellen készült.  Százezernyi parittyás Dávid | Készül bízón, dalolva rátok: Ejh, jó urak, dicső urak, | Ilyen gyávák a Góliátok? (Ady Endre)
4. Vmit tenni készül: szándékban és állapota, helyzete szerint közel van ahhoz, hogy vmit megtegyen. Menni, utazni készül. Éppen lefeküdni készült.  Ütni készül ökle csontos buzogánya. (Arany János) Bokorban a madár | már leengedi szárnyát, repülni | készül s énekel. (Radnóti Miklós) || a. Szándékozik v. szeretne (vmit megtenni, végezni). Készülök elmenni hozzátok. Régóta készülök írni neked.  Levetni készül a cifra dolmányt. (Mikszáth Kálmán) Minden áldott nap készültem önhöz. Föl …, a lakásába. (Kosztolányi Dezső)
5. Vmit tenni készül: közel van ahhoz, hogy vmely, az eddigitől különböző állapotba kerüljön; várható, hogy hamarosan vmi történik vele. Meghalni készül. Ez a tányér már készül kettétörni.  És a világ, a nagy világ Csodákat látni készül! (Petőfi Sándor) Klárika csak sírt, csak sírt, hogy szinte a szíve készült megszakadni. (Mikszáth Kálmán)
6. <Személy> vmely előadáshoz, vizsgához v. szóbeli számonkéréshez komoly tanulmányokat végez v. tanulást folytat; tanul. Jegyzetekből készül; előadásra készül. Történelemből nem készült. Lelkiismeretesen készült. Sokáig készült a vizsgára. Nem készült eléggé az érettségire. Nem készült, ezért nem tudott felelni.  Erre is négy esztendeig kell készülni, mint a prókátorságra? (Csiky Gergely)
7. Vminek készül: vmely hivatást, életpályát választ, és a hozzá szükséges tanulmányokkal foglalkozik. Orvosnak, mérnöknek, színésznek készül.  Fiatal korában patikárusnak készült. (Mikszáth Kálmán) Egy évig a zeneakadémiára is járt. Hegedűművésznek készült. (Kosztolányi Dezső)
Igekötős igék: elkészül; előkészül; felkészül; hozzákészül; kikészül; nekikészül; rákészül; visszakészül.
készülés; készülő; készült.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT