kapcsol

Teljes szövegű keresés

kapcsol ige -t, -jon
1. tárgyas Vmit kapoccsal v. más alkalmas eszközzel úgy illeszt vmihez, hogy az összeillesztett részek (szilárdan) együtt maradnak. A ruha egyik felét kapoccsal v. gombostűvel kapcsolja a másikhoz. Az állvány gerendáit vaskapcsokkal egymáshoz kapcsolták. Két villamos pótkocsit kapcsoltak a motoros kocsihoz. A szerelvényhez 16 vagont kapcsoltak. A síneket betontalpakhoz kapcsolták.
2. tárgyas (átvitt értelemben, ritka) <Területi v. szervezeti egységet> úgy csatol vmihez, hogy szervezetileg egy kötelékbe foglalja őket; csatol. Két tartományt egymáshoz kapcsolnak. A két községet a szomszéd járáshoz kapcsolják.
3. tárgyas (átvitt értelemben) Vmi kapcsol vkit vkihez, vmihez, (régies) vkivel: tartós viszonyt létesít közöttük, erős érzelmi szálakkal tartja együtt őket. Barátság, érdek, gyűlölet, szerelem kapcsolja egymáshoz őket. Az emlékezés szálai kapcsolták a diákokat a régi iskolához.  Viszonos szent frigy kapcsol velem. (Arany JánosShakespeare-fordítás) Megszállt az „Arany bárány” vendéglőben, hová édes emlékek kapcsolták. (Mikszáth Kálmán) || a. (átvitt értelemben, kissé választékos) Magához kapcsol vkit: <személy> érzelmi szálakkal v. egyéb módon tartós viszonyt, kapcsolatot létesít vele. A nő érzékiségével kapcsolta magához udvarlóját. || b. tárgyas (átvitt értelemben, kissé választékos) Vmihez v. (ritka) vmivel kapcsol vmit: összefüggésbe hozza őket, összefüggést teremt közöttük. Közvetítő indítványát az előzőkhöz kapcsolta. Fejtegetéseihez következtetést kapcsolt.  A nép az út két oldalán futott mellette, hangoztatva a vivátot, nevével kapcsolva. (Jókai Mór)
4. tárgyas (villamosság) <Elektromos berendezések áramkörét> vezető közbeiktatásával zárja, ill. <elektromos berendezéseket> ilyen módon egymással érintkezésbe hoz. Párhuzamosan, sorba kapcsol vmit. Az elemeket egymáshoz kapcsolja. Kapcsolta a pólusokat. A berendezés alkatrészeit egyidejűleg, egymás mellé kapcsolta. || a. tárgyas Távbeszélőn elérhetővé tesz vkit, vmit. Kapcsolja a titkárságot. Kapcsolom az igazgatót. || b. tárgyatlan Távbeszélőn összeköttetést hoz létre. Tévesen kapcsol. Nem kapcsol a központ.  Tárcsáztam, vártam a központot, a központ kapcsolt is, de az elnök lakása nem felelt. (Kosztolányi Dezső)
5. tárgyas (tárgy nélkül is) (műszaki nyelv) <Gép, jármű motorját> működésbe hozza, megindítja. Kapcsolta az automata gépeket. Önindítóval azonnal kapcsolt. || a. tárgyatlan (csak határozóval) (műszaki nyelv) Vmely közlekedési eszköz haladási irányát v. sebességét beállítja, megszabja. Első, második, harmadik sebességre kapcsol; a legkisebb, a legnagyobb sebességre kapcsol; a váltóőr a kitérőre kapcsol.
6. tárgyatlan (bizalmas) Bizonyos dolgok közötti összefüggést megállapít; megért vmit. Gyorsan, mindjárt, nehezen kapcsol; rosszul kapcsol: nem világos előtte, nem érti, félreérti; rögtön kapcsol.
7. tárgyas (nyelvtudomány) <Mondatokat, mondatrészeket> meghatározott logikai, ill. mondattani viszony kifejezésére egymáshoz fűz, ill. a köztük levő ilyen viszonyt nyelvileg is kifejezi. Két mondatot kötőszóval kapcsol.
Igekötős igék: átkapcsol; bekapcsol; egybekapcsol; felkapcsol; hozzákapcsol; kikapcsol; lekapcsol; odakapcsol; összekapcsol; rákapcsol; széjjelkapcsol; szétkapcsol; visszakapcsol.
kapcsolható; kapcsoltat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT