jelöl

Teljes szövegű keresés

jelöl [e] tárgyas ige -t, -jön
1. Jelöl vmit vmivel: vmivel mint megkülönböztető jellel lát el v. szokott ellátni vmit. A kivágandó fát bevágással jelölik. A tisztítóba küldött ruhát számmal jelölik. Jelöld meg ezt az oldalt a könyvben! || a. Vmely névvel jelöl vkit, vmit: a) vminek elnevez; b) vmely néven emleget vkit, vmit.  [A dombnak,] amit a rómaiak valami latin névvel jelöltek, közönségesen csak koponyadomb volt a neve. (Karinthy Frigyes) || b. (tudományos) Vmit jelöl vmivel: vmivel mint egyezményes jellel szokott utalni vmire. Az aranyat a vegytanban Au-val jelölik. Az ismeretlen mennyiséget x-szel jelöljük. A térképen piros vonallal jelölik a vasutat.
2. (hivatalos) Vkit jelöl vminek v. vmire: <arra illetékes közösség, szervezet, személy> vkit vmely állásra, munkakörre, kitüntetésre javasol; választás elé terjeszt. Képviselőnek jelölték. Kossuth-díjra jelölték. Utódjául a helyettesét jelölték.
3. (nyelvtudomány) <Nyelvi jel a nyelvi közösség tagjainak tudatában> megjelenít vmit. A szó rendszerint többféle fogalmi tartalmat jelöl. || a. <Vmely szó jelentésbeli módosulását, a szó mondatbeli szerepét> vmely nyelvtani jellel érzékelteti; evégett képzőt v. ragot használ. A többes számot -k-val jelöljük. A -cska, -cske képző kicsinyítést jelöl.
4. (átvitt értelemben is) Jelez (4a, b). A keresztútnál az irányt tábla jelöli. A mezsgyét karó jelöli. Ez a kő jelöli a város határát.  Még sötét az égbolt, de borús határán Kezdi már jelölni egy feslő szivárvány A síró felhőket. (Arany János) || a. (mezőgazdaság) Vmit jelöl: vminek a vetésekor – kül. ha gép végzi – a sort cövekkel v. zsineggel jelzi. Cukorrépát, kukoricát jelöl.
Igekötős igék: bejelöl; belejelöl; kijelöl; körüljelöl; megjelöl.
jelölget; jelölhető.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT