jelentkezik

Teljes szövegű keresés

jelentkezik [e-ë-ë v. e-e-ë] tárgyatlan ige -tem, -ett, -zék (-zen) [e, ë, ë]
1. Bejelenti készségét, hajlandóságát arra, hogy vmilyen munkát elvégezzen, feladatot vállaljon v. vmely közösségnek a tagja legyen. Munkára, tanfolyamra, vizsgára jelentkezik; katonának jelentkezik. || a. <Több személyhez intézett v. általános felszólításra> az illetékesek tudomására adja, hogy a szóban forgó dologra, feladatra vállalkozik.  E két nő pártalan, Jelentkezzék, ki párjaúl igényli. (Madách Imre) || b. <Iskolában, gyűlésen> kezét feltartva v. egyéb módon jelzi, hogy szólni kíván, felelni akar. A tanuló jelentkezik; szólásra jelentkezik.  Azok, kiknek annyira kellene a felelés, mint egy falat kenyér, … nem jelentkeztek, azok társaik háta mögött lapítottak. (Kosztolányi Dezső)
2. <Gyak. idézésre, felszólításra vhol, rendsz. vmely hatóságnál> vmilyen céllal megjelenik. Jelentkezik a katonaságnál; jelentkezik a rendőrségen; jelentkeztek az érdekeltek, az igényjogosultak. A kitűzött határidőig nem jelentkezett.  Elszaporodó kelései, állandó láza miatt orvosi vizsgálatra jelentkezett. (Kuncz Aladár) || a. <Főnöke, fölöttese előtt> megjelenik, hogy bejelentse szolgálatba lépését, v. átvegye a rendelkezést. Jelentkezik a főnökénél, a tábornoknál.  Alig távoztak az osztályok vezéri, Alighogy magában maradt Veselényi, | Kémek jelentkeztek, izzadt, poros kémek. (Arany János)
3. <Telefonon> vmelyik hívott számon <vki, ill. vmelyik hívott szám> megszólal. Ez a szám nem jelentkezik; a központ jelentkezik.
4. (átvitt értelemben, kissé választékos) Vmi feltűnik, felbukkan, megjelenik, mutatkozik. Viharfelhők jelentkeznek; jelentkeznek a betegség tünetei, a szülési fájdalmak. A levélragya vörösfekete folttal jelentkezik a levél felületén.  A botbüntetés eltörlése fölöti vitában egy hatalmas szövetségese jelentkezett a … felsőháznak. (Jókai Mór) A szakállas, halotthalvány arc kimerülten hanyatlott vissza, s tágult szemében már jelentkeztek az ólmos láz víziói. (Kuncz Aladár)
Igekötős igék: bejelentkezik; kijelentkezik; lejelentkezik; visszajelentkezik.
jelentkezett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT