jelent

Teljes szövegű keresés

jelent [e-ë v. e-e] ige -ett, -sen [ë, ë]; -eni [e]
1. tárgyas <Eseményt, helyzetet> szóban v. írásban tudat vmely hivatallal, hivatalos személlyel, fölöttesével. Jelent vkinek vmit; jelenti a történteket hivatalfőnökének, parancsnokának; ® beteget jelent; ® maródit jelent; tisztelettel jelentem. Jelentette az esetet a rendőrségnek. Fenséges királyom! keserű az nékem, Amit jelenteni gyász kötelességem. (Arany János) A főispán minden rendkívüli dolgot jelent. Amelyik főispán legkevesebbet jelent, az a legjobb főispán. (Mikszáth Kálmán) || a. tárgyas (katonaság, hivatalos) Bizonyos megszabott formák közt felettesével közöl vmit. Jelentem ® alássan v. alássan jelentem; ® alázatosan jelentem. Főhadnagy elvtárs! Varga Mihály szakaszvezető, jelentem: … Jelentem alássan őrnagy uram, hogy ez az izé nem tudta a tábori jelszót. (Vas Gereben) Szűcs Antal, 1327-es rendőr őrmester, alázattal jelentem a fogalmazó úrnak … Gyilkosság történt. (Kosztolányi Dezső) || b. (tárgy nélkül) (katonaság, bizalmas) Jelentést tesz. A segédtiszt éppen akkor jelentett.
2. tárgyas Szóban v. írásban (rendsz. a nyilvánossággal) közöl vmit; hírül ad, közzétesz, tudat. Az újságok új eredményeket jelentenek. Keletről vihart jelentenek. [A városba …] még többször ellátogattunk, ha valami hangversenyt jelentettek az újságok. (Gárdonyi Géza) Este hat órakor az ápolók jelentették, hogy kiszenvedett. (Kuncz Aladár) Mély férfihang jelentette, hogy tíz perc szünet következik. (Gelléri Andor Endre) || a. tárgyas Meghatározott jeladással tudtul ad, kihirdet, hirdet vmit. Mátyás közeledtét kürtszóval jelenték. (Arany János)
3. tárgyas (régies) Jelenti magát: jelentkezik (2). Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben. (népköltés) Erre minden bajnok, ki magát jelenti, Zárt sisakkal némán, a királyt köszönti. (Arany János)
4. tárgyas <Hallható v. látható jel> tudtul ad, közöl vmit. A fekete zászló halálesetet jelent. Állító mondatnak nevezem azt, mely egyszerűen állítja vagy jelenti az egész mondat tartalmát. (Arany János) Kondult egyet a városháza öreg harangja, jelentvén, hogy bajban van már megint a város. (Tömörkény István) || a. tárgyas <Vmely dolog, lény v. jelenség> puszta ottlétével, megjelenésével tudtul ad, jelez vmit. A csonttollú madár megjelenése hazánkban hosszú telet jelent. A fénybogár jelenti, hogy virad. (Arany JánosShakespeare-fordítás) || b. Vmit jelent: <következményül felfogott cselekvés, esemény> arra készteti az embert, hogy belőle vmely okra, előzményre következtessen. Vmit ® akar jelenteni; ez azt jelenti, hogy …: ez azért van, mert …; ezt úgy kell értelmezni, hogy … Ki-kipillant a felhőkbül, Majd meg elbólint a nap. | Nézem e játékot, nézem, … Mit jelent az árny a réten …? (Vajda János) Körös-körül a boltok be vannak zárva, ami azt jelenti, hogy az óvatos kereskedők nem tartanak lehetetlennek egy kis kravallt. (Mikszáth Kálmán) Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán. | Minden zajról tudod, hogy mit jelent. (Kosztolányi Dezső) || c. tárgyas <Kifejező mozdulat, arckifejezés vmely tudattartalmat> (önkéntelenül is) kifejez, közvetít. Mit jelent ez a vállvonogatás? || d. tárgyas <Viselkedés, cselekedet> vmit mint célt elárul. Mit jelent(sen) ez?: mi a célja ennek? Mit jelent e hű-hó gyászos özvegy házban, Hol a dinom-dánom régen volt szokásban? (Arany János) || e. tárgyas <Babonás hiedelmek szerint álom v. vmely esemény távoli v. később bekövetkező eseményt> rendkívüli módon tudtul ad, és ezzel vkinek a sorsára meghatározó jelentősége van. Egy bagoly huhogott; | … tudta még dajkájától, Hogy semmi jót nem jelent, Amit most hall. (Kisfaludy Sándor) Anyám, álmodtam én is egyet, Nem fejtenéd meg, mit jelent? (Petőfi Sándor) A kutya nagyon vonyított. Ez nem jót jelent. (Gárdonyi Géza)
5. tárgyas <Szó, szavak kapcsolata, nyelvi jel vmely gondolati v. szemléleti tartalmat> a tudatban rögzítve képvisel, megjelenít, és így meghatározott értelme van. Mit jelent ez a szó magyarul?: melyik magyar szó felel meg ennek a kérdezett idegen szónak? „Zöld ágra vergődik” azt jelenti: boldogul. A „cyon” [görög küón] kutyát jelent. (Arany János) Mikor az ember a bölcsőben a kis unokájának azt mondja: … jaj de megeszlek, – ez nem azt jelenti …, hogy … valósággal meg akarná enni. (Móricz Zsigmond) || a. Vmit jelent: <vmely szöveg, írásmű> bizonyos módon értelmezendő, bizonyos meghatározott értelme van. Mit jelent ez a szimbolista vers? Nem értik helyesen A törvény mit jelent. (Arany JánosArisztophanész-fordítás)
6. tárgyas (átvitt értelemben, sajtónyelvi) Vmit jelent: <vmely esemény, helyzet> vmivel egyértékű, vmiül tekinthető. Nagy segítséget jelent: nagy segítség. Támogatása nagy segítséget jelent. Ez pótolhatatlan veszteséget jelentett számára. Az írás örömet jelent neki. A felszabadulás fordulópontot jelentett életében. || a. tárgyas (átvitt értelemben) Vmi vmit jelent vkinek: vminek vmilyen jelentősége van számára. Ez semmit sem jelent számára. Ez sokat jelent neki.
7. tárgyas (átvitt értelemben, sajtónyelvi) Következményül eredményez, okoz, létrehoz vmit. Az aszály nehézségeket jelent az ellátásban. Az államigazgatás átszervezése új feladatokat jelentett az államnak. || a. tárgyas (átvitt értelemben, kissé bizalmas) Ez is jelent valamit: ezt is tekinthetjük már bizonyos fokú eredménynek, sikernek, teljesítménynek; ez is valami. || b. tárgyas (átvitt értelemben, bizalmas) Ez vmennyit jelent neki: a) ezért vmely pénzösszeget kap; ez vmely összeget hoz neki; b) ez vmilyen összegű veszteséggel jár rá nézve; ezért vmely összeget kell büntetésül fizetnie. Ez a késedelem száz forintot jelent nekem.
Igekötős igék: átjelent; bejelent; feljelent; kijelent; lejelent; megjelent; visszajelent.
jelentet; jelentett; jelenthető.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT