játszik

Teljes szövegű keresés

játszik [cc] ige -ottam v. (ritka) -tam, -ott, játsszék (játsszon) [jáccék, jáccon]; -ani
I. Szórakoztató tevékenységet végez kedvtelésből v. ügyességének, erejének gyakoroltatására.
1. tárgyatlan <Rendsz. gyermek> időtöltésre alkalmas foglalatosságot teljes odaadással űz. Nem szeret tanulni, mindig csak játszik. A hűs alkonyatkor | … gyermekek játszottak a kertben. (Ady Endre) Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet, | … játszani is engedd | szép, komoly fiadat! (József Attila) || a. tárgyatlan <Állat> különösebb cél nélkül, könnyedén ide-oda mozog. Gidák játszanak a pázsiton. Két szitakötő enyelgett, játszott előttem a levegőben. (Gárdonyi Géza) || b. tárgyatlan (ritka) Játszik vkinek: a) <személy> mutatványokat végez vkinek a szórakoztatására v. figyelmének fölkeltésére. Egyszer aztán látom, hogy kivág az útból, és a mezőn játszatja a lovát … Megéreztem, hogy a leány nekem játszik! (Gárdonyi Géza) b) <művész színpadon, hangversenyteremben> oly módon játszik, hogy játékát vki a közönségből úgy élvezze, mintha az főleg neki szólna.
2. tárgyas Játszik vmit: <rendsz. gyermek> részt vesz vmely játékban (II. 2). ® Bújócskát játszik vkivel; ® bújósdit játszik; fogócskát, szembekötősdit játszik; ® királyosdit játszik. Hamar az ifjúság … Össze is verődött, és bakfittyet játszik. (Arany János) Az csak játék volt – kiáltott Orczy –, „kicsiny a rakás, nagyot kíván”, azt játszottuk. (Móricz Zsigmond) || a. tárgyas <Gyermek> időtöltésül, szórakozásképpen magatartásával, gyak. eszközök felhasználásával is utánoz vkit, vmit. Doktort, papát-mamát játszik; iskolát, temetést játszik. Papírcsónakokkal játszom tengeri ütközetet a mosdótálban. (Kosztolányi Dezső)
3. tárgyatlan Játszik vmivel: <rendsz. gyermek> időtöltésből, kedvtelésből foglalatoskodik vmely játékszerrel. Babával, építőkockákkal, ólomkatonákkal játszik. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival. (Móricz Zsigmond) || a. tárgyatlan Játszik vmivel: <élőlény> gondtalanul, szeszélyesen v. szórakozottan forgat, mozgat, fogdos vmit, babrál rajta v. vele. Játszik vkinek a hajával, a kezével; játszik a ® tűzzel. A cica sokáig játszott a gombolyaggal. Ne játsszál azzal a pohárral! || b. tárgyatlan (ritka) <Személlyel> szerelmi játékot űz. Kanászlegény a bokorba menyecskékkel játszik. (népköltés) || c. tárgyatlan (átvitt értelemben) Vmi játszik vmivel: vmely természeti jelenség szeszélyesen mozgat, könnyedén ide-oda dob vmit. A szél játszik a hajával. Játszik a szellő a ringó gabonával. A hullámok csak úgy játszottak a csónakkal. || d. tárgyatlan Játszik vkivel, vmivel: <élőlény> igazi szándékát eltitkolva v. csak sejtetve, hosszabb időn át nyugtalanít és kapkodó mozdulatokra késztet vkit, vmit. A gyermek játszik a kutyával. A kutya játszik a gyermekkel. A macska játszik az egérrel. [Rózsa] a Maros kutyával játszott, mely azalatt Nyíva, farkcsóválva elébe kiszaladt. (Arany János) || e. tárgyatlan (átvitt értelemben, választékos) Vmi játszik vkivel: vmely jelenség v. érzés, jellegét minduntalan megváltoztatva, bizonytalan lelkiállapotban tart vkit; incselkedik, ingerkedik vele. Káprázat játszik vele. Sokáig játszott vele a remény.
4. tárgyatlan (átvitt értelemben) Játszik vkivel, vmivel: tetszése v. kénye-kedve szerint bánik vele. Játszik vkinek az idegeivel: abban találja gyönyörűségét, hogy szavaival, magatartásával bizonyos ideig próbára teszi vkinek az idegeit; játszik a szavakkal: mások meghökkentésére, a szavakat ügyesen csoportosítva olyat állít v. bizonyít, amit maga sem hisz; játszik a szavával: adott szavát nem tartja meg. A ti húgotok … Felesége a nagyúrnak: ő vele | kedvére játszhat. (Katona József) Én eléggé ismerlek, hogy egy árvának sorsával játszani nem fogsz. (Vas Gereben) || a. tárgyatlan (átvitt értelemben) Játszik vkivel, vmivel: azzal szórakozik, hogy másnemű személyben szerelmet igyekszik ébreszteni anélkül, hogy maga is szerelmes volna, s ha ez sikerül, hidegen elfordul tőle. Csak játszik a lánnyal v. a legénnyel; játszik a szívével. Szóláshasonlat(ok): játszik vele, mint (a) ® macska az egérrel. Asszony ha játszott velem hitegetve: | hittem igazán – hadd teljen a kedve! (József Attila) || b. tárgyatlan (átvitt értelemben) Átmenetileg, kísérletképpen, ötletszerűen foglalkozik vmivel. Azzal a gondolattal játszik, hogy …
5. tárgyatlan Játszik vmin: részt vesz a megnevezett helyen v. alkalommal kínálkozó és nyereséggel kecsegtető anyagi kockázatvállalásban. Lottón, lóversenyen, totón, tőzsdén játszik. || a. Vmit játszik: <lóversenyen> valószínűségi alapon hiszi, hogy vmely ló elsőnek (másodiknak v. harmadiknak) fut be, és ezért fogadás formájában anyagi kockázatot vállal. Befutót játszik; ® tétre játszik (egy lovat). Az ötödik futamban két lovat játszott. Kincsemet játszotta. || b. Játszik vmit: részt vesz vmely megnevezett társas- v. szerencsejátékban, kül. kártyajátékban, ill. ennek vmely menetében, fordulójában. Alsóst, máriást, snapszlit játszik; sakkot játszik; öt partit játszik; vöröst v. feketét játszik. Az ezredes kalabriást [= kalábert] szokott játszani, és … harcias hangon mondta ki a terceket. (Mikszáth Kálmán) || c. tárgyatlan (csak határozóval) Részt vesz vmely meg nem nevezett társas- v. szerencsejátékban, kül. kártyajátékban. Biztosan, hazárdul játszik; mutyiban játszanak; kicsiben, nagyban játszik; mennyibe, mibe játsszunk?; babba v. babra játszik; vmilyen alapon játszik; felírásra, hozomra, pénzre játszik; ® remire játszik; ® nyílt v. (ritka) nyitott kártyákkal játszik; szerencsével játszik. A kártyázók összetalálkoznak nálam, játszunk krajcárban. (Jókai Mór) Timót úr, szíveskedjék figyelemmel lenni arra, hogy partnere vagyok, s ne játsszék ellenem. (Csiky Gergely) || d. tárgyatlan <Kártyalap> a játékban érvényesen szerepel. Itt minden lap játszik. || e. tárgyatlan (átvitt értelemben) Vmivel játszik: vmit meggondolatlanul, könnyelműen veszélyeztet.
6. tárgyas (sport) <Csapat vmely mérkőzést> bizonyos idő alatt lebonyolít. A két csapat barátságos mérkőzést játszik. Vasárnap játsszák az utolsó fordulót. || a. tárgyatlan (rendsz. határozóval) (sport) <Csapat v. játékos> mérkőzésen részt vesz. Idegenben v. saját pályáján játszik; ® albérletben játszik; a válogatottban játszik. A csapat legközelebb húsvétkor játszik. A csapat védekezett, döntetlenre játszott. A fővárosi csapat ma egy vidéki ellen játszik. || b. tárgyas (sport) Vmit játszik: <játékos>: a) vmilyen beosztásban v. minőségben részt vesz a játékban. Ő játssza a kapust. b) (bizalmas) vmilyen formában, vmilyen sikerrel szerepel a játékban. A legjobb formáját játszotta. || c. tárgyatlan (sport) Vhol v. vhova játszik: <játékos v. csapat labdarúgó mérkőzésen> a labdát vmilyen meghatározott módon v. irányban továbbítja v. igyekszik továbbítani. A földön, a levegőben játszik; kapura játszik. A bal szélső a középcsatárhoz játszik. || d. tárgyas Vmit vhova juttat. A ® kezére játszik vkinek vmit. A kapu elé játssza a labdát.
7. tárgyas (sport) <Szókapcsolatokban a játék nemét megjelölő ige helyett: vmely sportszerű játékot> rendszeresen űz. Futballt játszik: futballozik; kézilabdát játszik: kézilabdázik.
II. Darabot, szerepet előad; szerepel.
1. tárgyas <Színház, színpadi együttes vmilyen színdarabot> színpadon v. másutt bizonyos idő alatt előad. Ma este a Tartuffe-öt játsszák. Ezt a darabot a Nemzeti Színház játssza v. a Nemzeti Színházban játsszák. || a. tárgyatlan <Színház, mozi, színtársulat> működik, ill. szokott tevékenységét végzi. Ma nem játszik a Nemzeti. A társulat vidéken játszott. A jövő héten újra játszik ez a mozi. || b. tárgyas <Színész szerepet> vmely darabban bizonyos időn át megjelenít, alakít. Bánk bánt, Melindát, Peturt játssza. Lendvay s Szerdahelyi jól játsszák az öreg hamuszedőt. (Vörösmarty Mihály) A függöny legördült, Komisz darab volt, megbukott … Én egy bolond poétát játsztam. (Ady Endre) || c. tárgyatlan Vmely színjátékban szerepel. A legjobb erők játszanak ma este. || d. tárgyatlan (átvitt értelemben) Európa színpadán mi is játszottunk S mienk nem volt a legkisebb szerep. (Petőfi Sándor) || e. tárgyas (átvitt értelemben, sajtónyelvi) (Vmilyen) szerepet játszik: (vmilyen) része van a közösségi élet bizonyos területén v. vminek a végrehajtásában. Aktív, döntő, fontos, vezető szerepet játszik; alárendelt, másodrendű, passzív szerepet játszik. Szerepet játszik a napi politikában.
2. tárgyas (átvitt értelemben) Vkit, vmit játszik: vmely más, a sajátjától eltérő jellemben mutatkozik, rendsz. mások félrevezetésére; vkinek, vminek, vmilyennek mutatja magát. Szerepet játszik: hosszabb időn át tudatosan és következetesen másnak mutatkozik, mint ami. Játssza az ártatlant, a meglepettet, a részeget; kettős ® játékot játszik. Csak játszotta a demokratát. Éva játszotta a némát. Az ajkára mutatott, és nemet intett. (Gárdonyi Géza) Hát Laci bátyám? egyszerűen a dúskálódó [= dúslakodó] földesurat akarta mindig játszani. (Móricz Zsigmond) Okos urak közt játszottam a bambát. (József Attila) || a. tárgyas (régies) Magát vminek játssza: vmilyen szerepben tetszeleg magának; vminek a tettetésével másokat rászed. A szerény Naláczy uram is majdnem fejedelemnek játszotta magát. (Mikszáth Kálmán) || b. tárgyas (átvitt értelemben, ritka) Vmit játszik: <természeti jelenség> vmit utánoz. Mert a hegy [a Vezuv] is, amely fekszik alant, délre … Vérláng-sugarakban szökőkutat játszik. (Arany János)
3. tárgyatlan (film, színház) <Díszlet> vmely darabban szerepel; díszleteznek vele. Ez a díszlet a harmadik képben játszik.
4. tárgyatlan (választékos) Játszik vmi: vmely színdarabnak, elbeszélő irodalmi műnek a cselekménye vhol v. vmikor történik, hosszabb idő alatt lejátszódik. A darab Párizsban játszik. A regény a XVI. században játszik. A regényben méltán kívánhatunk …, ha a jelenben játszik, művészileg hű jelent. (Kemény Zsigmond) A könyv … megint új tündérvilágot szerzett nekem, kastélyban játszott, és Karolina volt az egyik kislány. (Móricz Zsigmond) || a. tárgyatlan (film, színház) Valahány színen játszik a darab: bizonyos számú színhelyen történik a d. A színmű második felvonása három színen játszik.
5. tárgyas <Néhány hangot, vmely szólamot, zeneművet v. abból egy részt> hangszeren folyamatosan hallhatóvá tesz, megszólaltat, v. szokás szerint ő tesz hallhatóvá, ő szólaltat meg. Akkordokat, futamokat játszik; ő játssza az altot, a basszust, a szopránt, a tenort; ő játssza az első ® hegedűt; ® kontrát játszik; a ® prímet játssza; népdalokat játszik furulyán, hegedűn, tárogatón. Most Beethoven egyik szonátáját játssza. Legszívesebben Chopint játszotta. Jancsi … a zongorára könyökölve megkérte, hogy játsszék egy magyar nótát. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyatlan (Vmin) játszik: vmely hangszeren zeneművet előad, v. ilyen előadással szerepel. Hegedűn, zongorán játszik; érzéssel, szenvedéllyel játszik; minden hangszeren játszik: (átvitt értelemben is) minden cselt, fortélyt ismer, minden hájjal meg van kenve; ® lapról játszik. A fúvósötös holnap játszik. Itt népi zenekar játszik. || b. tárgyatlan Vmin játszik: vmely hangszert kezelni tud, zenedarabokat tud v. szokott előadni rajta. Én csak zongorán játszom. Sokoldalú muzsikus; játszik hegedűn, gordonkán és zongorán. || c. tárgyas <Rádió vmely színdarabot, zenedarabot> közvetít. A rádió ma este keringőket játszik.
6. tárgyas <Filmet> vetítve folyamatosan bemutat; ad. Hol játsszák v. melyik mozi játssza ezt a filmet?
III. Ide-oda mozog; ingadozik.
1. tárgyatlan (átvitt értelemben) <Mozgó, rugalmas szerkezet> kis távolságon belül ide-oda mozog, inog. Játszik a kerék, a mérleg. || a. tárgyatlan (ritka, költői) <Emberi testrész> ritmikusan mozog; idegesen remeg. Miután a király csillapodni látszott, Arca pirosabb lőn, cimpája se játszott. (Arany János) || b. tárgyatlan (átvitt értelemben, kissé választékos) Mosoly játszik az ajkán, az arcán: csendes örömét, jóleső megelégedését, kedves titkozódzását elfojtott mosolya mutatja. Mintha egy kis gúnymosoly is játszanék a száján … (Kosztolányi Dezső) || c. tárgyatlan (átvitt értelemben, választékos) <Fény, napsugár> villódzva bizonyos ritmikus megszakítással megjelenik vhol; elő-előtűnik. Játszik a napfény a vízen. Tündérországban … Örökös hajnalnak játszik pirossága. (Petőfi Sándor) Fegyverükön a nap kelő fénye játszik. (Arany János) A kertben színes üveggolyókon játszott a napsugár. (Krúdy Gyula)
2. tárgyatlan és tárgyas (átvitt értelemben) Vmilyen színben v. színt játszik: vmilyen nem határozottan felismerhető, esetleg több színben látszik; vmilyen színben csillog, ragyog, mutatkozik. Három és fél karátos brilliánt … Ni, hányféle színt játszik a napban … (Jókai Mór) Gyep, rét, vetés, mind más színt játszva zöldül. (Arany László) Az alkonyati ég szelíd, zöldeskék színben játszik. (Kuncz Aladár) || a. tárgyatlan (átvitt értelemben) Vmibe játszik: <szín> vmely más színhez hasonlít, v. ahhoz közeledik, azzal együtt v. azzal váltakozva mutatkozik. Zöldbe játszik. Miért jut eszembe Dús lelked kincstára, | Mely hét színbe játszik Szivárvány módjára. (Petőfi Sándor)
Szólás(ok): ld. szent.
Igekötős igék: átjátszik; belejátszik; eljátszik; hozzájátszik; kijátszik; közbejátszik; közrejátszik; lejátszik; megjátszik; odajátszik; összejátszik; túljátszik; végigjátszik; visszajátszik.
játszás; játszható; játszott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT