intéző

Teljes szövegű keresés

intéző melléknév és főnév
I. melléknév
1. Olyan <személy, csoport>, aki, amely vmit intéz (1–2). A lakások kiutalását intéző tisztviselő; a hivatalos ügyeiket intéző falusiak.
2. Vmely ügykörben az intézkedés jogával felruházott, azzal bíró <testület v. (régies) személy>. Intéző bizottság: <vmely egyesületben, szervezetben> az a b., amely a közgyűlés megbízásából a folyó ügyeket intézi, és a közgyűlésnek felelősséggel tartozik.  Lehetetlen … meg nem említenünk e helyütt ama jellemző mellékalakokat, melyek [Kemény] regényeinek annyi történelmi színt és érdeket adnak: fejedelmek, fejedelemnők, intéző államférfiak képeit. (Péterfy Jenő) Tudtak róla [= Lakos Bandiról] még az intéző körökben is. (Ambrus Zoltán) Amit én … az intéző férfiak figyelmébe ajánlok, az főképpen egy kis természeti gyűjtemény. (Gárdonyi Géza)
3. Vkihez vmit intéző: olyan <személy, testület>, aki, amely vmely iratban v. beszédben fordul vkihez, vmihez. A miniszterhez kérvényt intéző pedagógus; a bírákhoz beszédet intéző védőügyvéd.
4. <Vmely ellenséges cselekményt> végrehajtó, véghezvivő <személy, csoport>. Az ellenség ellen rohamot intéző csapat; a színész ellen kirohanást intéző kritikus.
II. főnév -t, -je [e]
1. Az a személy, aki vmit állásánál v. megbízatásánál fogva rendszeresen intéz. A gazdasági ügyek legfőbb intézője.
2. (mezőgazdaság, 1945 előtt) Kisebb mezőgazdasági üzemet legmagasabb fokon v. nagyobb mezőgazdasági üzem vmely egységét a felsőbb vezetőtől (főintéző, jószágfelügyelő) kapott irányelvek szerint önállóan vezető, rendsz. képzett mezőgazdász. Uradalmi intéző. Az intéző a munkásokkal szemben mindig a tulajdonos érdekeit képviselte.  Mintha ma is látnám … a löki uradalom intézőjét. (Krúdy Gyula) Az intézőnek a szeme közé nevetett [Zsolt], mikor bemutatta az erdővágási tervezetet, amit hetek óta dühösen és indulatosan sürgetett. (Móricz Zsigmond)
3. (sport) Vmely sportegyesület gazdasági és adminisztratív ügyeit intéző személy. A futballcsapat intézője.
4. (vasútügy) A főtisztnél magasabb, a főintézőnél alacsonyabb rendfokozatban levő vasúti tisztviselő. Vasúti intéző. Intézőnek nevezték ki.
Szóösszetétel(ek): 1. intézőlakás; intézőné; 2. főintéző; ügyintéző.
intézői.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT