hadi

Teljes szövegű keresés

hadi melléknév
1. Hadviseléssel, háborúval kapcsolatos, háborúban szokásos v. haszn.; hadászati, háborús <dolog>. Hadi adó, adósság, cél; hadi ékítmény ¬; hadi érettségi: <az első világháború idején letett> olyan é., amelyet a VIII. osztály iskolai elvégzése nélkül, egy rövidebb tanfolyam hallgatása után tettek; hadi gazdaság, gazdálkodás, helyzet; hadi híd: háborúban, hadászati célból épített h.; hadi hitel; hadi jelentés ¬; hadi jog, kár; hadi kárpótlás: a háború okozta károkért a legyőzött fél által fizetett k.; hadi kitüntetés; (történettudomány) hadi kommunizmus: az az átmeneti jellegű gazdaságpolitika, amelyet a szovjet kormány 1918-tól 1921-ig folytatott a külföldi katonai intervenció és a polgárháború idején; hadi létszám: vmely állam hadseregének háború idejére megállapított létszáma; hadi levéltár: olyan l., amelyben az országgal kapcs. háborúkra vonatkozó iratokat gyűjtik; hadi múzeum: olyan m., amelyben a különféle korszakok háborúival kapcsolatos tárgyakat gyűjtik; hadi nyereség; hadi pénztár: magasabb katonai egység, alakulat pénztára háború idején; hadi pótdíj; (régies) hadi rend: a) csatarend; b) a hadseregben uralkodó rend; (régies) hadi sarc: a) a győztes által megállapított, büntető jellegű hadi kárpótlás; b) bizonyos szolgáltatások összessége, amellyel vmely megszállott terület lakossága magát a fosztogatástól megváltotta; hadi siker; hadi szekér ¬; hadi szerencse ¬; hadi szolgálat ¬; hadi technika, terület; hadi tény ¬; hadi tudósítás ¬; hadi tudósító ¬; (történettudomány) hadi út: a hadviselés céljaira épített út; hadi zóna: háborúban a fronthoz közel eső z., melyre különleges rendszabályok érvényesek.  Elméjét egy hadi fortélyon hánytatta. (Csokonai Vitéz Mihály) Hol vagyon aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén, A riadó vak mélységet fölverje szavával …? (Vörösmarty Mihály) S ő feledve minden baját, búját, Ifjak közé hadi bajtársúl állt. (Petőfi Sándor) Végzett munka után hadi rendbe álltak Csaba vezér előtt, mintha kívánnák, hogy mustrát tartson fölöttük. (Jókai Mór) || a. (régies, rosszalló) Olyan <dolog>, amilyet háború alatt gyártanak a polgári lakosság számára; rosszabb minőségű, mint a békebeli. Hadi minőség; nagyon hadi ez a cipő, papír, szövet.
2. A hadsereggel kapcsolatos, hozzá tartozó <dolog>; katonai. (elavult) Hadi cikkek v. cikkelyek: a katonai büntető törvények rövid kivonata, amelyet eskütétel előtt az újoncoknak felolvastak és megmagyaráztak; (régies) hadi lobogó: hadihajók állami hovatartozását jelző l.; hadi titok; (átvitt értelemben, tréfás) elárulok egy hadi titkot: hadd mondjak meg vmit.  Láttalak fényes hadi öltözetben. (Berzsenyi Dániel) A görög filozófusokat … a szenátus elkergettette, hogy az ifjúságot el ne vonják a hadi mesterségektől. (Ambrus Zoltán)
Szóösszetétel(ek): hadiakadémia; hadicikk; hadigazdag; hadiiskola; hadikikötő; hadiköltség; hadiszállás; hadiszállítás; hadiüzem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT