fütyül

Teljes szövegű keresés

fütyül ige -t, -jön fütyöl (hangutánzó)
1. tárgyatlan <Személy összecsucsorított ajkával> folyamatos füttyhangot ad. Szépen tud fütyülni.  Itt alszik a pincében, s ha nagyon únja magát, fütyül a patkányoknak … (Gelléri Andor Endre) || a. tárgyatlan (átvitt értelemben, bizalmas) Könnyen fütyül: könnyű helyzetben van. || b. tárgyas <Személy nótát, dallamot> füttyhangokból folyamatosan kialakít. Régi dallamokat szeretett fütyülni. Nótát fütyül. Az opera nyitányát fütyülte.  Valami német dalt fütyült, aranygombos pálcájával verte hozzá a taktust. (Tolnai Lajos) Indulót kezdett fütyülni, és a leányok tánclépésben kergetőztek a szobában. (Krúdy Gyula) || c. tárgyas (ritka) Vmit fütyül: füttyhangot hallatva jelt ad vmire.  Csendet fütyültek a sorompókon belül. (Jókai Mór) || d. tárgyatlan Síppal, sípolással figyelmeztet. Fütyül a sípjával. Fütyül a kalauz, indul a kocsi. Pirosat mutatott a lámpa, a rendőr fütyült. Nem hallotta, hogy fütyültem? || a. tárgyatlan <Éneklő madár, főleg rigó, kanári> szokott dallamos hangját hallatja.  Istenem uram, Beh szépen Fütyöl ez az én madaram! (Arany János) Darazsak döngnek s sárgarigók fütyülnek a fákon. (Mikszáth Kálmán) || f. <Gőzgép, a szelepein áteresztett gőz kitódulásakor> sivító, füttyszerű hangot ad. Fütyül a vonat.  A [cséplő]gép éppen tizenkét órakor fütyül. (Tömörkény István)
2. tárgyatlan (átvitt értelemben, bizalmas) Fütyül vkire, vmire: semmibe veszi, nem törődik vele. Fütyül az emberekre, az emberek véleményére, az egész társaságra, a világra.
3. tárgyatlan <Levegő, gőz, szél nagy sebességgel v. szűk nyíláson, résen be- v. kitódulva> füttyszerű sivító hangot ad. Fütyül a szél. A gőz fütyülve árad ki a kazánból.  A havas esőben átázott cipőnk talpa, a jeges szél fülünkbe fütyült. (Kosztolányi Dezső)
4. tárgyatlan <Kis kaliberű fegyverből kilőtt golyó> a levegőben repülve a füttyre emlékeztető, süvítő hangot ad. Golyók fütyültek a füle mellett.  A puska ropogott minden oldalról, a golyók fütyöltek. (Jókai Mór)
Szólás(ok): ld. kesztyű, táncol.
Igekötős igék: átfütyül; befütyül; elfütyül; kifütyül; lefütyül; ráfütyül; visszafütyül.
fütyülés; fütyülget; fütyülgetés; fütyülgető.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT