demokrácia

Teljes szövegű keresés

demokrácia [ë v. e] főnév ..iát, ..iája (régies írva: democratia, demokratia is) (politika, sajtónyelvi)
1. Olyan politikai rendszer, államforma, melyben a hatalmat a nép gyakorolja. Antik demokrácia: az ókori Athén és a köztársasági Róma államformája, amelyben az uralkodó osztály részére a népképviseleti elv megvalósult, és bizonyos szabadságjogok érvényesültek; burzsoá, polgári demokrácia: <a tőkés társadalomban> a burzsoázia, a polgárság osztályuralmának formája, amelyben képviseleti intézményeket létrehoznak, s amelyben a politikai szabadságjogokat formálisan kinyilvánítják, de élvezésük, érvényesítésük reális feltételeit a kizsákmányolt osztályok tagjainak számára nem teremtik meg; népi demokrácia: a proletárdiktatúra egyik formája a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet idején; szovjet demokrácia: az a politikai rendszer, melyben az államhatalmat a nép gyakorolja választott tanácsok, szovjetek alakjában.  Anatole France nem esik kétségbe … Még a [polgári] demokrácia turpisságai sem fosztják ki hitéből. (Ady Endre) Országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. (A Magyar Népköztársaság Alkotmánya) || a. Olyan állam, ország, amelyben e rendszerek egyike van életben. A nyugati demokráciák: a nyugat-európai kapitalista országok és az Egyesült Államok <leginkább saját elnevezésük szerint>. A népi demokráciák gazdasági szerződéseket is kötöttek egymással.
2. Ilyen politikai rendszer, államforma eszméje, alapelve. A demokrácia és a nép szabadsága egymástól elválaszthatatlan fogalmak.  A magyar embernek … nem szabad felednie Porvárt és Garacsot, hol az emberiség jogai, a demokratia elvei nevében a satira fegyverével sújtották le a haladás ellenségeit. (Péterfy Jenő) Nem szerette a vasutat, ahol akárki beülhet a kupéjába, … [noha] barátja … a haladásnak és a demokráciának. (Babits Mihály)
3. <Vmely társadalmi szervezetben> olyan rendszer, mely minden tagjának egyenlő jogokat biztosít. Párton belüli demokrácia. || a. (gyak. tréfás) <Vmely kisebb-nagyobb közösségben> olyan rendszer, melyben a gyakorlati élet terén mindenkinek egyenlő jogai, lehetőségei, ill. kötelességei vannak. A mi társaságunkban, családunkban demokrácia van.
Szóösszetétel(ek): munkásdemokrácia; parasztdemokrácia; pártdemokrácia; szovjetdemokrácia.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT