FÜGGELÉK PÓTLÁSOK KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN I–II. RÉSZÉHEZ.

Teljes szövegű keresés

FÜGGELÉK
PÓTLÁSOK KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN I–II. RÉSZÉHEZ.

 

1. Szolnok, 1848 szeptember 27. Kossuth utasítása Blaskovics Gyula hevesi alispánnak: ismerteti vele a hevesmegyei népfelkelés me… 2. Kecskemét, 1848 szeptember 30. Kossuth rendelete Görgey Artur őrnagyhoz, a Duna-balparti népfelkelési parancsnokához: gondosko… 3. Kecskemét, 1848 szeptember 30. Részletek Kossuthnak Villám Gyula Hunyadi lovas-szabadcsapatbeli kapitányhoz intézett leveléből… 4. Hódmezővásárhely, 1848 október 3.* Kossuth utasítása ismeretlen kapitányhoz: ne akadályozza meg, hogy sorezredbeli katonák átl… 5. Szeged, 1848 október 5. Kossuth utasítása Vukovics Sebő délvidéki országos biztosnak a déli megyék újoncainak felhasználása tá… 6. Budapest, 1848 október 9. Kossuth bizalmas tanácskozásra hívja Görgey ezredest. 7. Budapest, 1848 október 12. Kossuth felszólítja Hrabovszky János országos főhadiparancsnokot, hogy tegyen intézkedéseket az áru… 8. Budapest, 1848 október 13. Kossuth a Honvédelmi Bizottmány elismerését tolmácsolja Sztankovánszky Imre tolnai főispánnak és a … 9. Budapest, 1848 október 13. A Honvédelmi Bizottmány Vörös Antal aradi alispánt Arad megye kormánybiztosává nevezi ki. 10. Budapest, 1848 október 16. A Honvédelmi Bizottmány felhatalmazza az aradi állandó védbizottmányt a várparancsnokság leveleine… 11. Budapest, 1848 október 16. Kossuth elismerése Lukács Sándor győri kormánybiztosnak erélyes és eredményes tevékenységéért. 12. Győr, 1848 október 21. Kossuth felhívása Moson megye népéhez: állítsanak ki egy 1000–1200 főnyi jól felfegyverzett önkéntes c… 13. Győr, 1848 október 22. Kossuth levele Csányi Lászlóhoz táborba veztő útjáról: rosszalja, hogy a vezér nem várta meg az ő tábo… 14. Budapest, 1848 november 14. Kossuth intézkedései a Pesti Fegyvergyár államosításával kapcsolatban. 15. Budapest, 1848 november 19. Kossuth utasítása Pálffy János bizottmányi tagnak és társainak a koronázási ékszerek megfelelő őr… 16. Budapest, 1848 december 2. Kossuth utasítása Eötvös Mihály szatmári kormánybiztosnak: támogassa minden erejével Bem hadseregs… 17. Budapest, 1848 december 4. Az Országos Honvédelmi Bizottmány kiáltványa Magyarország szlovákajkú lakosaihoz. 18. Budapest, 1848 december 9. Az Országos Honvédelmi Bizottmány lelkesítő felhívása a Schlick betörő serege elleni népfelkelésre. 19. Budapest, 1848 december 12. Kossuth utasítása Mészáros hadügyminiszterhez: tegyen intézkedéseket Eszék és Pétervárad külső és… 20. Budapest, 1848 december 19. Értesítés Arad megyének Beőthy Ödön erdélyi országos biztosi kinevezéséről. 21. Budapest, 1848 december 28. Kossuth levele Perczelhez: közli vele, hogy Görgey Győrt is feladta és kéri, hogy serege mozdulat… 22. Budapest, 1848 december 29. Kossuth levele Perczelhez: megküldi neki egyidejűleg Görgeyhez írt levelének másolatát és győzede… 23. Budapest, 1848 december 29. Kossuth utasítása Sebes Károly budapesti térparancsnokhoz: a börtönök foglyai közül az önként vál… 24. Debrecen, 1849 január 19. Kossuth rendelete Nádossy Sándor ezredeshez: vezesse fel Szegedre a bácskai sereget, a leköszönések… 25. Debrecen, 1849 január 30. Kossuth éleshangú válasza Szemere bíráló és oktatóhangú levelére. 26. Debrecen, 1849 február 8. Kossuth Miskolc felszabadítása után hadfelszerelési és ellátási készletek gyűjtésére szólítja fel S… 27. Debrecen, 1849 február 10. Kossuth levele Szemeréhez Schlick seregének elszalasztásáról, a hadfelszerelési cikkek gyártásának… 28. Debrecen, 1849 február 12. Kossuth levele Szemeréhez a Klapka által elkövetett hibáról és a felszabadult területek erőforrása… 29. Debrecen, 1849 február 13. Kossuth utasítása Torontál megye bizottmányához: ne Makóra, hanem Szegedre tegyék át a megye ideig… 30. Debrecen, 1849 február 14. Kossuth levele Szemeréhez Schlick szökéséről és Szepes, valamint Sáros megyék kormányzati problémá… 31. Debrecen, 1849 február 19. Kossuth levele Szemeréhez a reakciós szellemű Sáros megye önkormányzatának felfüggesztéséről és az… 32. Debrecen, 1849 február 23. Kossuth megküldi Szemerének betekintésre a Görgey seregével kapcsolatban Luzsénszky kormánybiztosn… 33. Debrecen, 1849 február 24. Kossuth közli Teleki Lászlóval és Pulszky Ferenczcel azokat az alapelveket, amelyekről a nyugati k… 34. Debrecen, 1849 február 24. Kossuth két levele Csernátoni Lajoshoz, a Honvédelmi Bizottmány elnöki titkárához és a Márczius Ti… 35. Tiszaföldvár, 1849 március 15. Részlet Vörös Antal naplójából: Kossuth tábori levele a hadsereg hangulatáról, az olmüczi alko… 36. Tiszafüred, 1849 március 27. Kossuth közli Vetter altábornaggyal a Vogel-féle hadtest állítólagos kassai betörésről szóló hír… 37. Eger, 1849 március 30. Kossuth kitartásra buzdító üzenete az ostromlott Komárom lakosainak.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT