KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV. KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN MÁSODIK RÉSZ 1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN IV.
KOSSUTH LAJOS AZ ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ÉLÉN
MÁSODIK RÉSZ
1849 JANUÁR 1.–ÁPRILIS 14.

 

401. Kisujszállás, 1849 március 20. Kossuth levele Vetter Antal altábornagyhoz az ellenség elhelyezkedéséről és a kóborló katonák… 402. Törökszentmiklós, 1849 március 20. Kossuth Levele Mészáros hadügyminiszternek, a 10. huszárezredben esedékes kinevezésekről. 403. Törökszentmiklós, 1849 március 20. Kossuth utasításai Repeczky Ferenc hevesi kormánybiztoshoz a mecenzéfi földmunkások bérér… 404. Debrecen, 1849 március 20. Az OHB fontosabb rendelkezései március 20-áról. 405. Debrecen, 1849 március 21. A Honvédelmi Bizottmány közleménye Bem újabb győzelmeiről. 406. Debrecen, 1849 március 21. Kossuth értesíti Bemet újabb kitüntetéséről. 407. Nádudvar, 1849 március 21. Kossuth tudtul adja a seregvezéreknek Bem újabb erdélyi diadalát. 408. Kisújszállás, 1849 március 21. Kossuth utasításai Repeczky Ferenc hevesi kormánybiztosnak: gondoskodjék Tiszafüreden a Cibak… 409. Debrecen, 1849 március 21. A szabadcsapatok kérdésének rendezése. 410. Debrecen, 1849 március 21. Kossuth és az OHB fontosabb intézkedései március 21-éről. 411. Debrecen, 1849 március 22–23. Kossuth levele Görgeyhez a nagykőrösi támadó előnyomulás elmaradásáról, a nagy politikai dönté… 412. Debrecen, 1849 március 22-23. Kossuth levele Bemhez: köszönetet mond neki a nemzet nevében győzelmeiért, értesíti újabb kitü… 413. Debrecen, 1849 március 22. Az OHB fontosabb intézkedései március 22-éről. 414. Debrecen, 1849 március 23. Kossuth válasza Görgey márc. 21-i levelére: a cibakházi visszavonulásról, Vetterről, Damjanicsról… 415. Debrecen, 1849 március 23.* Kossuth utasításai Csányi László erdélyi országos biztosnak a Szászföld elfoglalása után szükség… 416. Debrecen, 1849 március 23. Kossuth válasza a hadügyminisztérium átiratára Kiss Károly és Höffler József előléptetésével kapc… 417. Debrecen, 1849 március 23. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései március 23-áról. 418. Debrecen, 1849 március 23. Nyáry Pál tudósítása a hadügyminisztériumnak, a debreceni piarista rendháznak hadikórház céljára … 419. Debrecen, 1849 március 24. Kossuth válasza Görgey márc. 22-i levelére: igyekszik tisztázni a Görgey és Vetter között felmerü… 420. Debrecen, 1849 március 24. Kossuth utasítása Zaránd, Csanád, Arad, Csongrád megyéknek és Arad, valamint Szeged városoknak, a… 421. Debrecen, 1849 március 24. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései március 24-éről. 422. Debrecen, 1849 március 24. Az OHB fontosabb intézkedései március 24-éről. 423. Debrecen, 1849 március 25. Kossuth beszéde a képviselőház ülésén a katonai helyzetről, a képvíselők igazolása körüli békepár… 424. Hortobágy, 1849 március 25. Kossuth utasítása a Honvédelmi Bizottmánynak a Perczeltől kapott győzelmi jelentés közzétételéve… 425. Debrecen, 1849 március 25. Az OHB válasza Batthyány Kázmérnak, kormánybiztosi hatásköréről és a Pallavicini-javak lefoglalás… 426. Tiszafüred, 1849 március 26. Kossuth levele Mészároshoz a táborból a kinevezések és előléptetések terén mutatkozó hibákról, … 427. Tiszafüred, 1849 március 26. Kossuth levele Szemerének a felsőmagyarországi védsereg tervéről és a honvédsereg ruhaszükségle… 428. Tiszafüred, 1849 március 26. Kossuth szerencsekívánatai Perczel tábornoknak győzelmei alkalmából. 429. Tiszafüred, 1849 március 26. Kossuth rendelete a lőszerüket áruba bocsátó katonákról. 430. Debrecen, 1849 március 26. Az OHB intézkedései Szentkirályi Móric árulásával és Windischgrätz proklamációival kapcsolatban: 431. Debrecen, 1849 március 26. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései márc. 26-áról. 432. Tiszafüred, 1849 március 27. Kossuth levele Mészáros hadügyminiszterhez, a kápolnai csatában gyávának bizonyult tisztek megb… 433. Tiszafüred, 1849 március 27. Kossuth nyílt rendelete Debrecen városához fehérnemű és ágynemű gyüjtésére a sebesültek részére. 434. Tiszafüred, 1849 március 27. Kossuth válasza Szeles Lajos solti kormánybiztos jelentésére. 435. Tiszafüred, 1849 március 27–28. Kossuth utasítása Illésy János kormánybiztoshoz jászkun huszárújoncok toborzására. 436. Tiszafüred, 1849 március 27. Kossuth levele feleségéhez, a tiszafüredi főhadiszállásról. 437. Tiszafüred, 1849 március 27. Kossuth egyéb rendelkezései március 27-éről. 438. Debrecen, 1849 március 27. Az OHB fontosabb rendeletei március 27-éről. 439. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth intézkedései Windischgrätz rendeletével kapcsolatban, amellyel az a helyettesként szolg… 440. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth rendeletei a hadsereg főparancsnoksághoz március 28-áról. 441. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth rendelkezései a hadügyminisztériumhoz március 28-áról. 442. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth utasításai a pénzügyminisztériumnak, az árvai sóbányák megnyitásával kapcsolatban. 443. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth utasítása Klapkának, a Zákó István őrnaggyal kapcsolatos hibás intézkedésről. 444. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth és az OHB utasítása Csányi Lászlónak, a szász nemzeti vagyon és alapítványok lefoglalás… 445. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth levelei Szemeréhez márc. 28-ától. 446. Debrecen–Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth és Nyáry Pál levélváltása a honvédsereg ruhaszükségletének pótlásáról. 447. Tiszafüred, 1849 március 28. Kossuth nyílt rendelete az átkelési járművek Tiszafüred alá küldésére. 448. Debrecen, 1849 március 28. Az OHB fontosabb rendeletei március 28-áról. 449. Tiszafüred–Debrecen, 1849 március 29. Kossuth levélváltása a Honvédelmi Bizottmánnyal a foglyokkal való szigorúbb bánásmódró… 450. Tiszafüred, 1849 március 29. Kossuth utasítása a pénzügyminisztériumnak, a tábor pénzszükségleteinek rendszeres kiutalására. 451. Tiszafüred, 1849 március 29. Kossuth levelei Mészáros hadügyminiszterhez március 29-éről. 452. Tiszafüred, 1849 március 29. Kossuth levele feleségéhez a tiszafüredi táborból. 453. Tiszafüred, 1849 március 29. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései március 29-éről. 454. Debrecen, 1849 március 29. Az OHB fontosabb intézkedései március 29-éről. 455. Tiszafüred, 1849 március 30. Kossuth utasítása Batthyány Kázmérnak a dunántúli népfelkelés felhasználására. 456. Tiszafüred, 1849 március 30. Kossuth utasítása a tiszafüredi térparancsnokságnak, a losonci ütközet foglyaival kapcsolatban. 457. Debrecen, 1849 március 30. Az OHB fontosabb rendelkezései március 30-áról. 458. Eger, 1849 március 31. Kossuth levele Egerből a Honvédelmi Bizottmánynak. 459. Eger, 1849 március 31. Kossuth levele feleségéhez Egerből. 460. Eger, 1849 március 31. Kossuth egyéb intézkedései az egri főhadiszállásról március 31-éről. 461. Debrecen, 1849 március 31. Nyáry Pál válasza Kossuth márc. 28-i levelére a helyettesített honvédekkel, Szentkirályi javainak… 462. Debrecen, 1849 március 31. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései március 31-éről. 463. Eger, 1849. április 1. Kossuth levele Görgeyhez a Komáromba küldött tisztek sikertelen próbálkozásairól s a támadó hadművele… 464. Eger, 1849 április 1. Kossuth válasza Bem március 21-i és 26-i jelentéseire: köszönet a sikerekért, a magyarországi hadművel… 465. Eger, 1849 április 1. Kossuth levele Csányihoz a magyarországi hadműveletekről, Komáromról, a függetlenségi nyilatkozat terv… 466. Eger, 1849 április 1. Kossuth utasításai és megbízólevele Beőthy Ödön számára, bukaresti diplomáciai küldetéséhez. 467. Eger, 1849 április 1. Kossuth utasításai Repeczky Ferenc hevesi kormánybiztosnak az elmaradozott katonák összeszedésével, a … 468. Eger, 1849 április 1. Kossuth levele a Honvédelmi Bizottmánynak a Görgey árulásáról szállongó hírekkel kapcsolatban. 469. Eger, 1849 április 1. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 1-éről. 470. Debrecen 1849 április 1. Az OHB fontosabb intézkedései április 1-éről. 471. Eger, 1849 április 2. Kossuth levele feleségéhez az egri ünnepeltetésekről. 472. Eger–Gyöngyös, 1849 április 2. Kossuth fontosabb intézkedései április 2-áról. 473. Debrecen, 1849 április 2. Az OHB fontosabb rendeletei április 2-áról. 474. Jászberény, 1849 április 3. Kossuth kiáltványa Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét lakosaihoz. 475. Jászberény, 1849 április 3. Kossuth levele a Honvédelmi Bizottmányhoz a hatvani csatáról, a további tervekről, Gáspár András… 476. Debrecen–Gyöngyös, 1849 április 3. Mészáros és Kossuth éleshangú levélváltása a tiszti kinevezésekkel és előléptetésekkel ka… 477. Gyöngyös, 1849 április 3. Kossuth rendelete a hadsereg főparancsnokságához a katonaorvosok pótdíjáról. 478. Jászberény, 1849 április 3. Kossuth levele feleségéhez Görgeyről és a nők hazafias lelkesedéséről. 479. Debrecen, 1849 április 3. Az OHB rendeletei a hadügyminisztériumhoz április 3-áról. 480. Debrecen, 1849 április 3. Az OHB egyéb fontosabb intézkedései április 3-áról. 481. Jászberény, 1849 április 4. Kossuth levelei Görgeyhez április 4-éről. 482. Jászberény, 1849 április 4. Kossuth utasítása Illésy János jászkun kormánybiztosnak a huszártoborzásra és a kerületi közigaz… 483. Jászberény, 1849 április 4. Kossuth kiterjeszti Repeczky Ferenc hevesmegyei kormánybiztos hatáskörét Nógrád megyére is. 484. Jászberény, 1849 április 4. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 4-éről. 485. Debrecen, 1849 április 4. A Honvédelmi Bizottmány fontosabb rendelkezései április 4-éről. 486. Jászberény-Nagykáta, 1849 április 5. Kossuth jelentései a Honvédelmi Bizottmányhoz április 5-éről. 487. Jászberény, 1849 április 5. Kossuth levele feleségéhez a tápióbicskei csatáról. 488. Nagykáta, 1849 április 5. Kossuth válasza Csányi László március 27-i jelentésére: feltárja előtte Erdély közigazgatási átsze… 489. Nagykáta, 1849 április 5. Kossuth utasítása Duschek Ferenc pénzügyi államtitkárnak a Csányi László március 27-i levelében fo… 490. Debrecen, 1849 április 5. A Honvédelmi Bizottmány utasítása Duschek Ferenc pénzügyi államtitkárnak a Beőthy Ödön diplomáciai… 491. Szentmártonkáta, 1849 április 6. Kossuth Levele a Honvédelmi Bizottmányhoz: tudósítás a harctéri helyzetről, javaslat a vörö… 492. Szentmártonkáta, 1849 április 6. Kossuth levele Görgeyhez Perczel győzelmeiről, a békepárt tevékenységéről és a hadifoglyokk… 493. Szentmártonkáta, 1849 április 6. Kossuth levele feleségéhez: kéri, jöjjön utána a főhadiszállásra. 494. Szentmártonkáta, 1849 április 6. Kossuth egyéb intézkedései április 6-áról. 495. Debrecen, 1849 április 6. A Honvédelmi Bizottmány fontosabb intézkedései április 6-áról. 496. Gödöllő, 1849 április 7. Kossuth felhívása a visszaszerzett országrészek lakóihoz újoncállításra. 497. Dány, 1849 április 7. Kossuth tudósítása április 7-én reggel a Honvédelmi Bizottmánynak a honvédseregek isaszegi győzelméről. 498. Gödöllő, 1849 április 7. Kossuth újabb tudósítása április 7-én este Gödöllőről, a további előnyomulásról.* 499. Dány, 1849 április 7. Kossuth levele Perczel Mórhoz a délvidéki győzelmekről, a magyar fősereg előnyomulásáról és Görgeyről. 500. Dány, 1849 április 7. Kossuth tudósítja Bemet a magyarországi győzelmekről és kéri, siessen seregével a fősereg hadműveletei…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT